Logo soestnu.nl


Thema-avond 'Seksueel misbruik en intimidatie bij sportverenigingen'

SOEST- In de vergaderruimte van het gemeentehuis van Soest wordt op woensdag 17 januari vanaf 20.00 uur een themabijeenkomst gehouden over 'Seksueel misbruik en intimidatie bij sportverenigingen'. De bijeenkomst is bedoeld voor alle bestuurders van sportverenigingen in de gemeente Soest

#MeToo en het rapport 'Seksueel misbruik en intimidatie' van de Commissie De Vries doen veel stof opwaaien. Volgens onderzoek is 12 procent van volwassen sporters ooit slachtoffer geweest van seksueel misbruik of intimidatie. 75 procent van de slachtoffers was minderjarig. Met deze cijfers is het onmogelijk voor sportbestuurders om dit onderwerp te bagatelliseren. Maar wat verstaan we precies onder seksueel misbruik en intimidatie in de sportomgeving? En wat kun je er als goed bestuurder van een vereniging aan doen? Volstaat het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en het aanvragen van een VOG? Hoe ver moet je gaan met voorzorgsmaatregelen?
Deze avond, onder leiding van professioneel docent Esther van der Steeg, gaat over het herkennen en duiden van seksueel gedrag op en om het sportveld, in de kleedkamer en online. Wanneer is het gedrag oké en wanneer niet? En als het niet oké is, hoe kunnen we dan reageren? En ook: hoe kunnen we dergelijk gedrag in de toekomst voorkomen? De methode 'Sport met Grenzen' biedt houvast in het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Deze methode geeft een taal en een strategie om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag met elkaar op een rationele en pedagogische manier te bespreken en er praktisch beleid over te maken in de sport.
Esther van de Steeg van Bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort is pedagoge met als speciale thema's ontwikkelingspsychologie, seksualiteit en veilig sportklimaat. De SportFederatie Soest heeft Esther uitgenodigd in overleg met het NOC-NSF.
Deze avond is bedoeld voor bestuurders of andere vertegenwoordigers van iedere sportvereniging in Soest: groot en klein. Aanmelden kan bij secretaris@sportfederatiesoest.nl.

Meer berichten
Shopbox