Logo soestnu.nl


Donderdagavond herdenkingstocht voor Koen van Keulen

SOEST - Het verdrietige overlijden van Koen van Keulen raakt de lokale samenleving. Bovenal natuurlijk zijn ouders, familie en vrienden. Maar ook medescholieren, kennissen, bekenden van zijn sportclub, enzovoort. Enkele vrienden van Koen organiseren daarom in afstemming met de ouders en de gemeente een herdenkingstocht in Soest op donderdag 2 augustus van 19.00 tot 20.00 uur. Belangstellenden die Koen willen herdenken en hun steun aan zijn familie willen tonen, kunnen meelopen met de tocht en onderweg bloemen leggen bij het ouderlijk huis van Koen.
Het startpunt is op de Peter van den Breemerweg (vanuit Soest net voorbij de Hooiweg). Van daaruit gaat de tocht aan de noordkant van de weg richting Amersfoort tot aan het ouderlijk huis van Koen. Daar kunnen aan de rand van de weg bloemen en andere steunbetuigingen worden gelegd. Dringend verzoek aan de aanwezigen is om niet de tuin van de familie te betreden en de familie rust te gunnen. Na het leggen van bloemen lopen mensen aan de zuidkant van de weg weer terug. De weg zal tussen de Hooiweg en de spoorwegovergang tijdelijk afgezet zijn voor autoverkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Ook de Spiekerweg wordt gedurende de herdenkingstocht afgesloten voor doorgaand verkeer.
Vanwege de droogte kunnen bij de herdenkingstocht geen fakkels of kaarsen worden toegestaan.
Bezoekers van de herdenkingstocht worden vriendelijk verzocht om na afloop rustig huiswaarts te keren om de drukte in de omgeving zo veel als mogelijk te beperken. Horecagelegenheden in de omgeving zijn open zodat men (op eigen gelegenheid) nog ergens met elkaar na kan praten.
Vanwege beperkte parkeerruimte in de omgeving wordt een dringend beroep gedaan aan belangstellenden om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen om verkeersopstoppingen te vermijden.
Voor een goede organisatie en rustig verloop van de herdenkingstocht is het zeer wenselijk als mensen zich vooraf aanmelden bij de initiatiefnemer Timo Bloemendal tel. 06-14404456. Via een WhatsApp groep worden mensen op de hoogte gehouden indien er wijzigingen zijn in het programma.
Ter plekke is de organisatie in handen van de initiatiefnemers ondersteund door gemeente en politie. De initiatiefnemers zijn herkenbaar aan de gele hesjes. Zij zijn ook het aanspreekpunt zijn voor de mensen die meelopen.

Meer berichten
Shopbox