april 15, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt in het eerste kwartaal van 2023, de mobiliteit stijgt met 10%

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt in het eerste kwartaal van 2023, de mobiliteit stijgt met 10%

In het eerste kwartaal (Q1) van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in Nederland 4 procent lager op jaarbasis (YoY). Dit kwam met name door lagere emissies uit de gebouwde omgeving en de industrie. Wel was de uitstoot in de bewegingssector (vervoer en transport) 10 procent hoger dan een jaar geleden.

Net als in het voorgaande kwartaal hebben hogere aardgasprijzen geleid tot een lager aardgasverbruik in het eerste kwartaal van 2023. Hierdoor lieten de gebouwde omgeving (huizen, kantoren, scholen, zorginstellingen etc.) en de industrie 12 en 8 procent los. respectievelijk lagere broeikasgassen dan in hetzelfde kwartaal van 2022. De industrie en de gebouwde omgeving leveren de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen, met respectievelijk 27 en 19 procent. Gezondheid en Milieu (RIVM)/Emissieregistratie.

De broeikasgasemissies van de bedrijfsvoering waren in het eerste kwartaal van dit jaar 10 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. De uitstoot is dus bijna terug op het niveau van voor het coronavirus. Hiervoor werd voornamelijk 22 procent benzine gebruikt. Het dieselverbruik is 4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2023.

In het eerste kwartaal van 2023 zag Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 4% op jaarbasis dalen, grotendeels als gevolg van lagere emissies in onder meer de productiesector. Hogere aardgasprijzen leidden tot een lager verbruik, wat resulteerde in 8 procent minder uitstoot in de maakindustrie. De uitstoot van de mobiliteitssector steeg met 10 procent, terwijl het benzineverbruik met 22 procent toenam.

In het eerste kwartaal van 2023 stoot de Nederlandse economie 3,3 procent minder CO2 uit dan in het eerste kwartaal van 2022, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) met 1,9 procent toenam. De emissies van de Nederlandse economie zijn met name het gevolg van een lager aardgasverbruik door huishoudens en fabrikanten. Het benzineverbruik van huishoudens lag daarentegen beduidend hoger. Gecorrigeerd voor het weereffect bedroeg de afname van de CO2-uitstoot 5,3 procent.

READ  De broer van Ryan Gravenburgh bevestigt dat het gezond verstand de overhand had in de Nederlandse ruzie van de Liverpool-ster

De transportsector stoot 8,8 procent meer CO2 uit, terwijl de toegevoegde waarde 3,4 procent lager is. De hogere emissies zijn vooral het gevolg van het gedeeltelijk herstel van de luchtvaart. De CO2-uitstoot van de luchtvaart was 18 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Ook de lozingen van de binnenvaart waren hoog. Daar staat tegenover dat de emissies van het zeevervoer lager waren dan in het eerste kwartaal van 2022.

Fibre2Fashion Nieuwsdesk (NB)