mei 20, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland staat in 2023 op de vierde plaats in de EU als het gaat om het bbp per hoofd van de bevolking

Nederland staat in 2023 op de vierde plaats in de EU als het gaat om het bbp per hoofd van de bevolking

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat behoudt Nederland de vierde hoogste positie in de Europese Unie (EU) wat betreft het bbp per hoofd van de bevolking. In 2023 zal het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking bijna € 58.000 bereiken, anderhalf keer zo hoog als het EU-gemiddelde van bijna € 38.000.

Luxemburg voert de EU-ranglijst aan, voornamelijk vanwege zijn grote financiële sector en het aanzienlijke aantal niet-ingezeten werknemers die bijdragen aan de economie. Ierland blijft profiteren van de aanwezigheid van veel buitenlandse multinationals, terwijl Denemarken en Nederland achterblijven. Aan de andere kant van het spectrum noteert Bulgarije een BBP per hoofd van de bevolking in de EU van minder dan 15.000 euro, meer dan twee en een half keer het EU-gemiddelde.

Gecorrigeerd voor prijsverschillen tussen landen, zoals Eurostat deed, steeg het BBP per hoofd van de bevolking van Bulgarije met de helft van dat van Nederland, zij het nominaal met ongeveer een kwart. Volgens het CBS zorgt deze aanpassing voor een nauwkeurigere vergelijking tussen landen.

Nederland handhaaft de vierde plaats in de EU wat betreft bbp per hoofd van de bevolking in 2023 en bereikt bijna € 58.000, wat anderhalf keer hoger is dan het EU-gemiddelde van bijna € 38.000. Gecorrigeerd voor prijsverschillen komt Nederland met een sprong over Denemarken naar de derde plaats. Luxemburg leidt de EU, dankzij zijn financiële sector en staatloze beroepsbevolking.

Gecorrigeerd voor prijsverschillen in bbp per hoofd van de bevolking zag Nederland zijn positie stijgen en passeerde Denemarken op de derde plaats. Dit komt door de relatief lage prijzen in Nederland vergeleken met Denemarken.

READ  De Franse president Emmanuel Macron heeft erop aangedrongen dat hij niet de Amerikaanse president in Taiwan zal worden

Een verder inzicht in de gegevens is dat de consumptie per hoofd van de bevolking in Nederland bijna € 30.000 bedroeg, wat 61 procent van het bbp is. Dit is vergelijkbaar met het EU-gemiddelde, waar de consumptie per hoofd van de bevolking 65 procent van het bbp bedraagt. Met name landen met een aanzienlijke aanwezigheid van buitenlandse bedrijven, zoals Luxemburg en Ierland, laten doorgaans een hogere verhouding tussen de reële consumptie en het bbp zien. Ondanks dat Luxemburg voorop loopt wat betreft het bbp per hoofd van de bevolking, vertoont het een kleine voorsprong wat betreft de consumptie per hoofd van de bevolking, terwijl Ierland in de EU naar de zevende plaats is gestegen.

Het rapport benadrukt ook de prestaties van Oostenrijk als het gaat om het aanpassen van prijsverschillen. Hoewel Oostenrijk op de vijfde plaats staat wat betreft het bbp per hoofd van de bevolking, klimt Oostenrijk binnen de EU naar de tweede plaats wat betreft de consumptie per hoofd van de bevolking.

Fiber2Fashion Nieuwsbureau (DP)