december 8, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Slachtoffers van ‘verzonken stad’ van Brazilië moeten terechtstaan ​​in Nederland

Slachtoffers van ‘verzonken stad’ van Brazilië moeten terechtstaan ​​in Nederland

Door zoutmijnen in Noord-Brazilië beschadigde gemeenschappen vieren feest na het winnen van het recht om petrochemisch bedrijf Braschem voor de Nederlandse rechtbanken te dagen.

Eisers die hun huizen hebben zien instorten en buurten onherstelbaar hebben zien verdwijnen in de gemeente Alagoas, Maceo vanwege de aard van de mijn van Braskem, zijn een stap dichter bij gerechtigheid.

Het grootste petrochemische bedrijf van Brazilië, Braschem SA, vertegenwoordigd door het wereldwijde advocatenkantoor Bogust Goodhead en de lokale medeadvocaat Lemstra van der Korst, zal nu de schadevergoeding voor de Nederlandse rechtbanken beoordelen wegens het niet voorzien in adequaat en eerlijk verhaal. .

Al meer dan vier decennia hebben bewoners met afschuw toegekeken hoe hun gemeenschap werd getroffen door kleine aardbevingen veroorzaakt door nabijgelegen mijnen voor ondergronds zout. Veel mensen zijn geëvacueerd om te ontsnappen aan de instortende muren, gebouwen en bedrijven, aangezien de constructies die op de nu onveilige grond zijn gebouwd het risico lopen verder in te storten. Er zijn er nog een paar – vastbesloten om het kleine bedrag dat Braschem biedt voor verhuizing niet te accepteren.

De ruïnes van gebouwen en uitgangen zijn nu zichtbaar door de spookstad, zoals beelden van buurten waar ooit honderden kleine bedrijven woonden. Na gedwongen te zijn families te evacueren uit ‘rode’ gevarenzones in het gebied, hebben advocaten Braskem een ​​oneerlijke compensatie aangeboden – maar hebben zij geen verantwoordelijkheid genomen.

Bovendien worden de vergoedingen voor morele schade van het bedrijf per huis verstrekt in plaats van per persoon, en zijn ze gelijk aan de waarde van de bagage die verloren is gegaan door een luchtvaartmaatschappij in Brazilië of minder, volgens de jurisprudentie van de Braziliaanse rechtbanken. .

READ  Het Human Rights Film Festival wordt voor het eerst in Nederland gehouden

Verschillende eisers woonden in mei een zitting bij in Rotterdam, waar advocaten betoogden dat het nodig was om Braschem voor de Nederlandse rechtbanken te dagen, waar het bedrijf zijn Europese hoofdkantoor heeft.

Maria Rosangela Ferreira da Silva, 58 jaar, die aanwezig was, vertelde de rechtbank dat zij en haar familie hun identiteit verloren toen hun buurt uit elkaar viel – en zij en haar familie werden gedwongen te vertrekken. Hij verloor kort daarna zijn moeder en vecht sindsdien voor gerechtigheid.

Ze zei: “ik zal zeggen dat er recht is gedaan. Godzijdank word ik wakker met dit nieuws; ik zal de gelukkigste vrouw ter wereld zijn en dat zal mijn beste geschenk zijn. Na te hebben geleefd, dat is alles. God, ik geloof in heeft me nooit in de steek gelaten. Dus, ‘gerechtigheid is geschied’, zal ik zeggen, en ik dank God.

De uitspraak verwierp alle argumenten van Braskem tegen jurisdictie in de Nederlandse rechtbanken – inclusief een beroepschrift. De rechtbank zei: “De vorderingen tegen zowel Braskem SA als Braskem NL vennootschappen hebben een delicate basis. In het hoofdgeding waren de Braskem NL vennootschappen, naast Braskem SA, als onderdeel van de Braskem groep, hoofdelijk aansprakelijk voor de (dezelfde) schadelijke gevolgen van aardbevingen (als gevolg van mijnbouwactiviteiten) In Brazilië Volgens eisers het milieuaansprakelijkheidsrecht in het algemeen en de indirecte vervuileraansprakelijkheidstheorie in het bijzonder. In die zin zijn de vorderingen op de vennootschappen Braskem NL enerzijds en Braskem SA anderzijds de andere kant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het werd gehouden: “De Braskem Groep, en daarmee Braskem SA als topgroep van de groep, heeft ervoor gekozen haar financiële besluitvormende bedrijven en haar Europese hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Tegen deze achtergrond is het redelijkerwijs te voorzien dat Braskem S.A. niet alleen door deze bedrijven, maar ook – meer terecht – voor deze rechtbank zal worden gedagvaard.

READ  Thuiswerken weer als besmettingen in Nederland toenemen - Root

De jurisdictiewinst is de laatste in een rechtszaak voor advocaten van Bogust Goodhead, die onlangs een beroep bij de Britse rechtbanken wonnen om de 200.000 slachtoffers van de ergste milieuramp in Brazilië, de Mariana Dam-ramp, te vervolgen. Ze hebben ook schikkingen getroffen met de eisers van VW en British Airways.

Nu de vordering in Nederland voor berechting is geaccepteerd, komt de zaak naar verwachting in de inhoudelijke fase waarin aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

Poguest Goodhead-partner Marc Crestin zei: “Deze zaak voor de Nederlandse rechtbanken brengen, gaat over het verkrijgen van gerechtigheid voor de mensen die alles hebben verloren als gevolg van de mijnbouwactiviteiten van Braskem. Ze hebben hun huizen, hun gemeenschappen en hun identiteitsgevoel verloren aan dit enorme bedrijf dat er geen seconde aan denkt dat het nemen van wat het nodig heeft van het land schade kan toebrengen aan het milieu en de mensen om hen heen.

“We zijn hier om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt. We dringen er bij Braschem op aan kennis te nemen van deze uitspraak, te stoppen met het ontkennen van verantwoordelijkheid voor zijn acties en het juiste te doen voor alle betrokkenen.

Pogust Goodhead vervolgt de zaak samen met advocatenkantoren Neves Macieywski, Garcia e Advogados Associados, Omena Advocacia, Araújo e Máximo Advogados Associados en Lemstra Van der Korst.

Volg ons op sociale media