december 9, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In Nederland werd een nucleaire coöperatie opgericht

In Nederland werd een nucleaire coöperatie opgericht

(Afbeelding tegoed: Lucas Lehotsky bij Unsplash)

De Kerncoöperatie is opgericht om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven meedoen aan de bouw van kerncentrales.

De leden willen bijdragen aan het vormgeven van de toekomst van een schone en veilige energievoorziening in Nederland.

Om de bouw van nieuwe kerncentrales te bespoedigen, wordt leden van kernenergiecoöperaties de mogelijkheid geboden aandelen te verwerven in en te investeren in nieuwe kerncentrales. Hun voornaamste zorg is het waarborgen van een continue en kosteneffectieve levering van kernenergie.

Daarnaast stellen zij voor dat kerncentrales ook warmte moeten leveren aan bijvoorbeeld de tuinbouw. De nucleaire coöperatie gaat samenwerken met verschillende stakeholders.

De nucleaire coöperatie is al betrokken bij een regionaal project voor de mogelijke bouw van een kleine modulaire reactor (SMR) in Limburg en er liggen volgens de groep volop kansen.

Zes provincies hebben interesse getoond in de bouw van SMR’s, en de regering is van plan twee nieuwe kerncentrales op te zetten. De betrokkenheid van coöperaties bij deze projecten zal het maatschappelijk draagvlak aanzienlijk vergroten.

“Er zijn in Nederland al veel energiecoöperaties, waar mensen mede-eigenaar kunnen worden van een windpark of een zonneveld”, zegt Patrick Paduin, medeoprichter van Nucleaire Coöperatie. “We willen dit ook mogelijk maken voor kerncentrales en we hopen dat burgers en bedrijven inspraak en voordeel krijgen als er een kerncentrale wordt gebouwd.”

“De brede steun voor kernenergie, zowel politiek als maatschappelijk, valt niet te ontkennen”, zegt mede-oprichter Wim Fleuren. ‘We investeren momenteel zwaar in zonne- en windenergie, maar iedereen weet dat die energie afhankelijk is van het weer. We hebben een stabiele en betrouwbare energievoorziening nodig, en kernenergie kan ons daarbij helpen. We zitten aan tafel met overheidsfunctionarissen, bewoners en bedrijven om investeringen in betrouwbaarheid en betaalbaarheid aan te moedigen. Wij willen meedoen. Door samen te werken kunnen we de vooruitgang versnellen en de voordelen en lasten van kernenergie samenbrengen.

READ  WK 2022: Alles wat je moet weten over Nederland

Startups leveren hun inspanningen vrijwillig aan de coöperatie en vertrouwen op de deelname van leden. “Nederlanders verlangen naar betrouwbare en schone energievoorzieningen die steenkool en gas overbodig kunnen maken”, zegt medeoprichter Olguita Oudendijk. “Burgers en bedrijven worden te vaak in de steek gelaten. Wij willen dat veranderen.

Nucleaire coöperatie Er zijn al 150 leden. Alle leden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 31 oktober in het Witte Huis in Amsterdam. Sprekers waren onder meer VVD-Kamerlid Silvio Erkens en CDA-Kamerlid Terk Boswij, beiden woordvoerders voor klimaat en energie. Ook CDA-kapittelvoorzitter Henry Pontenpaul heeft zijn komst bevestigd.

Oorspronkelijk gepubliceerd Energietechniek Internationaal.