mei 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

WHO en Nederland versterken hun partnerschap

WHO en Nederland versterken hun partnerschap


10 april 2024 WHO en Nederlandse Strategische Dialoog in Den Haag, Nederland. Krediet: WIE

De WHO en Nederland kwamen op 10 april 2024 bijeen in Den Haag om gezamenlijke prioriteiten en afstemming tussen de Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie en de belangrijkste strategische doelstellingen van de WHO te bespreken, wat een nieuwe mijlpaal markeert in hun al lang bestaande partnerschap.

Geworteld in de onwrikbare inzet van Nederland voor de mondiale gezondheidszorg, mensenrechten en universele toegang tot uitgebreide gezondheidszorgdiensten, is de samenwerking tussen de WHO en Nederland van groot belang bij het aanpakken van mondiale gezondheidsuitdagingen en het bevorderen van gezondheid en welzijn, zowel mondiaal als nationaal. .

Tegen de achtergrond van aanhoudende conflicten, rampen en de impact van klimaatverandering en de verwevenheid van het Nederlandse volksgezondheidslandschap met mondiale gezondheidsuitdagingen, kwam de strategische dialoog van dit jaar naar voren als een belangrijk platform om na te denken over het langetermijnkarakter hiervan. vennootschap. Tijdweergave.

“In deze strategische dialoog hebben de WHO en Nederland in alle sessies hun partnerschap en diepgaande samenwerking gedemonstreerd, gebaseerd op een sterke afstemming tussen hun respectieve prioriteiten en doelstellingen”, aldus mevrouw Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Volksgezondheid van Nederland. ' Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een belangrijk resultaat van de strategische dialoog was de erkenning van de afstemming tussen de Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie en het komende 14e Algemene Programma van de WHO, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor synergieën op gebieden als versterking van het gezondheidszorgstelsel, paraatheid bij pandemieën, klimaatverandering en gezondheid. Antimicrobiële resistentie (AMR) en ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg.

“In een tijd waarin de groeiende ongelijkheid op het gebied van de gezondheidszorg en de toegang tot essentiële gezondheidszorgdiensten en financiële zekerheid de armsten en meest kwetsbaren disproportioneel treffen, is Nederland een wereldleider op het gebied van de gezondheidszorg en een vertrouwde WHO-partner. Met gedeelde prioriteiten en toewijding aan seksualiteit en reproductieve rechten, gender gelijkheid, gezondheidszorgsystemen, veiligheid. We kijken ernaar uit om ons partnerschap op het gebied van klimaatbestendigheid en geestelijke gezondheid te versterken, om de gezondheid en het welzijn van iedereen wereldwijd en in Nederland te verbeteren”, aldus WHO-assistent dr. Bruce Aylward. Directeur-generaal, Universele gezondheidszorgdekking, Levensloop.

READ  Nederlands RUG-model voorspelt 34 Olympische medailles voor Nederland en 127 voor de Verenigde Staten

De WHO erkende het mondiale leiderschap van Nederland als een flexibele donor, met een bindende overeenkomst om ervoor te zorgen dat de financiering van de WHO duurzamer is, via de eerste WHO-investeringsronde. Dit WHO-initiatief heeft tot doel de voorspelbare, duurzame en flexibele middelen te mobiliseren die de WHO nodig heeft om snel en effectief te reageren op mondiale gezondheidsuitdagingen en de gezondheidsresultaten voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren.

Tijdens de dialoog kwamen het aanpakken van hedendaagse uitdagingen zoals geopolitieke spanningen en het benutten van kansen om de mondiale gezondheidsdoelstellingen te bevorderen op tafel. Beide partijen benadrukten het belang van duurzame samenwerking om dringende gezondheidsproblemen op een alomvattende manier aan te pakken.

Gezamenlijke successen boeken na de vorige strategische dialoog in 2022

In 2022 riep de strategische dialoog tussen Nederland en de WHO beide partners op om de coördinatie tussen de WHO-prioriteiten en de nieuwe Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie te verbeteren. Nederland en de WHO implementeren deze aanpak:

  • hun samenwerking uitgebreid naar nieuwe gebieden van gemeenschappelijk belang, bijvoorbeeld klimaatverandering en gezondheid;
  • Hernieuwde hun langdurige samenwerking op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning in noodsituaties op gezondheidsgebied en in humanitaire situaties;
  • Het verbeteren van de flexibiliteit en voorspelbaarheid van de Nederlandse financiële steun door middel van vernieuwde algemene afspraken met het ministerie van Buitenlandse Zaken (2022-2025) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2024-2028) om de inzet van Nederland voor duurzame financiering van WHO;
  • Mede-gastheer van het 2e World Local Manufacturing Forum in Nederland;
  • Detacheringen hebben hun technische samenwerking voortgezet en verdiept via junior professionele officieren en gezamenlijke centra.
READ  Nederland ziet de eerste sneeuw van het seizoen, en vanavond volgen er nog meer

De resultaten van de Dialoog van 2024 zullen de toekomstige samenwerking tussen Nederland en de WHO informeren, zodat de inspanningen op elkaar worden afgestemd en een optimaal gebruik van middelen helpt om wereldwijd betere gezondheidsresultaten te bereiken. Het duurzame partnerschap tussen Nederland en de WHO is een hoeksteen van het mondiale gezondheidslandschap en weerspiegelt een gedeeld engagement om de gezondheid en het welzijn wereldwijd te verbeteren.

——————-

Nederland is een belangrijke ondersteuner en strategische partner van de WHO.

In de periode 2022-2023 behoort Nederland tot de top vijf van flexibele WHO-contribuanten met grote vrijwillige bijdragen van bijna 19 miljoen dollar. In totaal heeft Nederland in de periode 2022-2023 ruim 106 miljoen dollar bijgedragen aan de WHO, waarvan 93 miljoen dollar, bijna 90%, vrijwillige financiering was.

Nederland ondersteunt de technische expertise van de WHO door het detacheren van personeel en versterkt de carrières van jongeren in de volksgezondheid via het Junior Professional Officer Programme van de WHO.

Het toont de betrokkenheid van Nederland bij de centrale rol van de WHO in het mondiale gezondheidskader, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Via deze steun draagt ​​Nederland bij aan belangrijke activiteiten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, water en sanitaire voorzieningen, geestelijke gezondheidszorg in noodsituaties, voorbereiding op noodsituaties, tuberculose, hygiëne, primaire gezondheidszorg, antibiotica. .

Bekijk meer informatie over het partnerschap tussen Nederland en de WHO.