mei 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Doorbetalen bij ziekte in Nederland: meer uitkeringen voor werknemers die gedeeltelijk weer aan het werk gaan?  |  kleintje

Doorbetalen bij ziekte in Nederland: meer uitkeringen voor werknemers die gedeeltelijk weer aan het werk gaan? | kleintje

Veel werkgevers in Nederland zullen deze situatie herkennen: een werknemer is al enige tijd ziek en gaat op advies van een bedrijfsarts of arbodienst voorzichtig weer aan het werk, wellicht voor een paar uur per dag. Maar wat betekent dit voor het loon van de werknemer? Heeft de werknemer recht op een hoger loon dan hij zou hebben ontvangen als hij geen arbeid verricht?

Het korte antwoord op deze vraag is “nee”. Omdat het Burgerlijk Wetboek geen onderscheid maakt tussen gedeeltelijk ziek of volledig ziek zijn, hebben werknemers dat recht doorgaans niet; Een medewerker is ziek of afwezig.

Wat is “ziekte” bij het doorbetalen van loon?

Een werknemer is ziek met het oog op het doorbetalen van loon als hij niet in staat is de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeid te verrichten (“contractwerk”). Gedurende deze gehele periode heeft de werknemer recht op 70% van zijn salaris (maximumdagloon). Dat is € 274,44 per 1 januari 2024), de ondergrens van het wettelijk minimumloon tijdens het eerste ziektejaar (€ 95,51 vanaf 1 januari 2024).

Uitgangspunt: Als je ziek bent, ben je ziek, dus geen loonsverhoging na werkhervatting

Dit betekent dat dit algemene recht op loondoorbetaling tijdens ziekte in beginsel blijft gelden, ook als de werknemer de werkzaamheden gedeeltelijk hervat. De werknemer verricht immers niet de opgedragen werkzaamheden. Tenzij de toepasselijke CAO of het interne beleid van de werkgever een andere bepaling bevat, neemt het recht op loon van de werknemer niet alleen toe doordat hij re-integratiewerkzaamheden verricht.

Uitzondering: Hogere lonen op basis van goed werkgeverschap?

READ  PinDuoDuo concurrent AliExpress gelanceerd in Nederland

Dat uitzonderingen op bovengenoemde hoofdregel mogelijk zijn, volgt uit de jurisprudentie van de lagere rechters. Een zieke werknemer kan, terwijl hij de hem opgedragen werkzaamheden niet uitvoert, (veel) aanzienlijk meer werk verrichten dan ergotherapie zou vergen. In dat geval kan het algemene beginsel van goed werkgeverschap zijn dat de werknemer meer wordt betaald dan wanneer hij wegens ziekte niet zou hebben gewerkt.

Kortom, uitzonderingen daargelaten heeft een werknemer die in het kader van zijn re-integratie weer aan het werk gaat, geen recht op een hoger loon dan een werknemer die ‘gewoon’ thuisblijft. Een praktische tip hierbij is dat als werknemers meer betaald krijgen voor de uren die ze werken dan de uren die ze niet werken, ze gemotiveerder zijn om hun baan te behouden. Uiteraard dient altijd het advies van een bedrijfsarts of arbodienst te worden opgevolgd.