augustus 18, 2022

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Protesten van Nederlandse boeren laten zien hoe rommelig klimaatactie kan zijn

EEN In Nederland hebben deze zomer botsingen tussen Nederlandse boeren en hun regering veroorzaakt. Demonstranten stopten leveringen aan supermarkten, smeerden kunstmest buiten het huis van de minister van Landbouw en blokkeerden snelwegen met hooibalen en banden. “Dit krijg je als je mensen zo boos maakt”, zegt Cheeta van Keimbema, secretaris van de Farmers’ Defence Force (FDF). gezegd Op 27 juli lanceerde de groep een nieuwe demonstratieronde.

Wat veroorzaakte de controverse? Kunstmest. De intensieve veehouderij in Nederland produceert ongewoon veel dierlijke uitwerpselen. Bij vermenging met urine komen ammoniak en lachgas vrij uit de ontlasting. De eerste is een verontreinigende stof die in de lucht en het water uitloogt en de lokale fauna schaadt. Dit laatste is een krachtig broeikasgas dat warmte vasthoudt in onze atmosfeer: Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering Hij zegt Lachgas is verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

In juni publiceerde Nederland een doelstelling om de uitstoot van de gassen, evenals andere stikstofverbindingen uit meststoffen, tegen 2030 te halveren om hun milieu- en klimaateffecten aan te pakken. De regering zei dat het zou leiden tot “onvermijdelijke verandering” voor de landbouw. Boeren kunnen de uitstoot van stikstofverbindingen verminderen door de manier waarop ze met hun koeien omgaan te veranderen: minder eiwit voeren of water gebruiken om de mest te verdunnen. Maar de doelstelling zal naar verwachting een vermindering van 30% van de totale veestapel vereisen, en veel boerderijen zullen moeten worden gesloten, zeggen experts. Boeren hebben de regering geëist de regeling te heroverwegen voordat deze later dit jaar wet wordt.

Mohammad Farooq Badiche-

Mohammad Farooq Badiche-

Drinke Elshoff, een melkveehouder met 250 koeien in het noorden van Friesland, zegt dat boeren zich blind voelen: al decennia lang stimuleren overheden hen om de opbrengst te verhogen. Ondertussen hebben andere sterk vervuilende industrieën zoals de luchtvaart, de bouw en het transport nog te maken met strengere milieuregels. “We weten dat we iets aan stikstof moeten doen, maar niet op deze top-down manier, niet in dit tempo”, zegt hij. “Ik heb het gevoel dat ze van alle boeren in Nederland af willen.”

De benarde situatie van de boeren voedt een neteligere discussie over klimaatactie, met implicaties tot ver buiten Nederland. Van Duitsland tot Canada zijn er de afgelopen weken golven van anti-Eenheidsprotesten geweest. Sommige acties zijn georganiseerd door mensen die ze zien als een aanval op de rechten van werknemers en kleine bedrijven. Maar ook extreemrechts en complottheoretici zijn erbij betrokken. Twitter is overspoeld met berichten die het Nederlandse stikstofbeleid koppelen aan de Grote Reset – wat suggereert dat internationale elites de COVID-19-pandemie proberen te gebruiken om een ​​totalitaire wereldregering te installeren. Op 7 juli beweerde een gast op Fox News’ Tucker Carlson ten onrechte dat het beleid was ontworpen om land vrij te maken voor gebruik door immigranten. Tijdens een bijeenkomst van 23 juli prees de voormalige Amerikaanse president Donald Trump boeren voor hun strijd tegen de “klimaattirannie” van hun regeringen.

READ  De aanklachten tegen de Nederlandse voetballer Quincy Promes zijn opgewaardeerd tot een moordaanslag

Dit zou het begin kunnen zijn van een wereldwijde onrust over de landbouw. Om de klimaatverandering aan te pakken, is niet alleen een geleidelijke hervorming nodig, maar ook een snelle, totale herziening van het wereldwijde voedselsysteem, zeggen wetenschappers. Als een van ’s werelds meest dichtbevolkte agrarische landen, is Nederland een van de eersten die worstelt met hoe die omwenteling boeren zal raken – en hoe ontwrichtend de overgang zal zijn. Het zal niet de laatste zijn.


Meer van TIME


Hoe Nederland hier is gekomen

Nederland staat bekend om zijn zeer productieve landbouwindustrie. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen het land te lijden had van hongersnood als gevolg van nazi-blokkades, begonnen Nederlandse boeren een drive om de hoeveelheid voedsel die ze op hun relatief kleine grondgebied konden verbouwen, te vergroten. Dat betekent kassen, verticale landbouw en andere efficiëntieverhogende technologieën, en 238 koeien per vierkante mijl in 2021. 100 In Engeland, en 81 In Duitsland. In waarde is het de op drie na grootste melkexporteur ter wereld en de op één na grootste voedselexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Nederlanders verdienen meer aan de landbouw dan Brazilië – een land dat 205 keer groter is.

Maar het kwam allemaal op een prijs. Nederlandse koeien produceren meer mest dan boeren Ze worstelen om het veilig weg te gooien. Als gevolg hiervan heeft ammoniakverontreiniging in sommige gebieden invloed op de luchtkwaliteit. en landbouwrekeningen 86% De stikstofoxide-emissies van het land, die de bijdrage van het land aan de opwarming van de aarde verhogen. Ondertussen heeft intensief gebruik van kunstmest geleid tot giftige algenbloei in de waterwegen van het land, waardoor vissen worden gedood en meren gevaarlijk zijn om in te zwemmen.

In 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie, na een zaak die was aangespannen door een milieu-ngo, dat het Nederlandse beleid om zijn stikstofvervuilingsprobleem buitenshuis aan te pakken, te zwak was en in strijd was met de EU-wetgeving. Toen in juni van dit jaar een nieuwe coalitieregering werd gevormd, onthulden ze plannen om de emissiereducties drastisch te versnellen. Op nationaal niveau moet de stikstofvervuiling in 2030 met 50% zijn verminderd, en gebieden in de buurt van beschermde natuurgebieden zullen naar verwachting de vervuiling met 70% verminderen.

Een wereldwijd milieuprobleem van de landbouw

Het streven van Nederland naar agrarisch potentieel is een extreme versie van de agrarische expansie die de afgelopen eeuw wereldwijd plaatsvond. Milieueffecten beperken zich niet tot stikstofverontreiniging. Wereldwijd is de hoeveelheid land die wordt gebruikt voor gewassen en vee verdubbeld In de loop van de 20e eeuw moeten bossen die ooit de biodiversiteit beschermden en ons klimaat hielpen stabiliseren door koolstof vast te leggen, worden vernietigd. Een toename van de wereldbevolking van methaanboerende koeien, nu meer dan een miljard sterk, heeft de atmosferische niveaus van het krachtige broeikasgas sinds 1900 verdubbeld. 70% Zoet water dat we elk jaar consumeren.

Milieuactivisten zeggen dat de tol van de natuur moet worden verminderd door landbouw, door minder vlees te eten en minder schadelijke gewassen te verbouwen, terwijl we onze voeding beter bestand moeten maken tegen toenemende hitte, droogte, stormen en overstromingen. Door klimaatverandering.

Het gedurfde landbouwbeleid van Nederland, dat meerdere milieuproblemen tegelijk aanpakt en met $ 25 miljard aan financiering wordt geleverd om provincies en boeren te helpen bij de overgang, is een veelbelovende stap, zegt Natasja Oerlemans, hoofd van de voedselcommissie van WWF Nederland. “Dit is de eerste keer dat de regering bereid is ambitieuze, alomvattende maatregelen te nemen”, zegt hij. “En omdat [of the budget]Hierdoor kunnen boeren een nieuwe richting inslaan.

Wat maakt boeren zo boos?

Maar voor Nederlandse boeren was die nieuwe richting onduidelijk: de regering kondigde het doel aan zonder te specificeren hoe de $ 25 miljard zou worden verdeeld, of hoe de provincies zouden beslissen wie hun koeien zouden houden, of dat er onvrijwillige buyouts zouden plaatsvinden. Onzekerheid heeft de woede aangewakkerd.

READ  Hollande 'bevestigt Louis van Gaal als volgende baas' om af te treden na diagnose kanker

Elshoff zegt dat hij niet weet wat er met zijn boerderij zal gebeuren als het doelwit wet wordt. Ze kan 30 koeien verkopen, maar meer dan dat maakt haar bedrijf onhoudbaar. Elsoff en haar man, beiden in de vijftig, zouden hun koeien kunnen houden als andere boeren in haar regio hun boerderijen zouden verkopen, zegt ze. Anders kunnen ze genoodzaakt zijn eerder met pensioen te gaan. Hun zoon, die nu naar een agrarische middelbare school gaat, heroverweegt zijn levenslange plan om boer te worden.

De regering stuurde op 26 juli een bemiddelaar om boerenorganisaties te ontmoeten in een poging hen ervan te overtuigen dat het doel haalbaar was. Maar vakbonden zeiden dat de bemiddelaar, die van de partij van premier Mark Rudd is, niet als onafhankelijk werd beschouwd. Ze waarschuwden dat ze hem niet zouden ontmoeten totdat de regering zich ertoe heeft verbonden “serieuze discussies” over het doelwit en de tijdlijn ervan te voeren, waardoor het geschil waarschijnlijk zal voortduren.

De Nederlandse boerenprotesten zijn misschien wel de grootste opschudding over milieuregulering van de landbouw die de wereld heeft gezien in het tijdperk van klimaatactie. Maar elders borrelen soortgelijke spanningen op. Boeren in Spanje, Ierland en Nieuw-Zeeland hebben de afgelopen jaren allemaal demonstraties georganiseerd in hun hoofdsteden tegen groene hervormingen. Populisten in de VS en Europa, waaronder het Franse Marine Le Pen, grijpen protesten aan die klimaatactie afschilderen als een botsing tussen landelijke kernlanden, werkende mensen en stedelijke elites.

Elshoff, die meedeed aan de protesten van juni maar zich nog niet bij de ontwrichtingsinspanningen heeft aangesloten, zegt dat regeringen en klimaatadvocaten die milieuhervormingen willen doorvoeren, beter moeten communiceren en meer steun moeten bieden aan boeren als ze een snelle ommekeer willen maken. “De wereld wil ons nu zien als beschermers van het milieu en de natuur – dat is heel nieuw”, zegt hij. Hij voegt eraan toe dat het veranderen van het voedselsysteem waar we allemaal op vertrouwen “niet alleen de verantwoordelijkheid van de boeren is, maar die van de hele samenleving.” “We kunnen dit niet alleen.”

Meer must-read verhalen van TIME


Schrijven aan Ciara Nugent op [email protected]