april 12, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland bouwt aan ’s werelds grootste mariene waterstofproductiebasis

Nederland bouwt aan ’s werelds grootste mariene waterstofproductiebasis

Het project, dat de eerste toepassing markeert van grootschalige onshore waterstofproductie, zal naar verwachting in 2031 operationeel zijn met een elektrolysecapaciteit van 500 MW.

Voor de kust van Ten noorden van de Waddeneilanden in de provincie Groningen is al een windpark gepland en groene waterstof die wordt opgewekt door een nabijgelegen aardgasleiding kan worden hergebruikt om het naar land te transporteren.

“We hebben de regio al aangewezen als voorkeurslocatie zodat er snel met de productie gestart kan worden en we de sector duidelijkheid geven waar ze hun investeringsplannen kunnen uitvoeren. Ik ben erg blij met de ondersteuning die we krijgen van lokale overheden. De provincie en gemeenten zetten vol in op een groene economie, waarbij duurzame energieproductie centraal staat”, aldus minister van Klimaat en Energie Rob Jetton.

Het groene waterstofproject Ten noorden van de Waddeneilanden sluit als eerste aan op het offshore waterstoftransportnetwerk van Gasunie, dat grote hoeveelheden waterstof aan land moet brengen en aansluiten op het onshore waterstofnetwerk.

Als opstap naar een offshore groene waterstofproject van 500 MW gaat de Nederlandse overheid een klein proefproject ontwikkelen met 50 MW en 100 MW elektrolysecapaciteit. In de pilot wordt de technologie getest en aangepast zodat het grootschalige project effectief kan worden uitgevoerd.

Een locatie voor het pilotproject wordt later dit jaar gekozen.

Ten noorden van de Waddeneilanden is een van de gebieden die vorig jaar door de Nederlandse regering zijn aangewezen voor nieuwe offshore windparken, die samen een capaciteit van maximaal 13,4 GW zullen opleveren, verdeeld over negen locaties.

READ  Jan Linders verkoopt twee winkels in Nederland

Het terrein Ten noorden van de Waddeneilanden, gemarkeerd met een vermogen van 700 MW, wordt in 2026 of 2027 geveild.