maart 3, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Inflatie Nederland |  Alles wat je moet weten

Inflatie Nederland | Alles wat je moet weten

De inflatie in Nederland bereikte in september een recordhoogte. Foto: Harald Luder / Shutterstock

Inflatie in Nederland Het is het afgelopen jaar gestegen en bereikte recordhoogtes van meer dan 14% in september en oktober Eurozone De verhouding is 10%.

Wat drijft de Nederlandse inflatie zo hoog en wat zeggen de prognoses over de richting van de koers in de toekomst?

Lees verder om meer te weten.

Wat is inflatie en hoe wordt het gemeten?

Een landtarief ontsteking De prijzen voor goederen en diensten zijn in de loop van de tijd gestegen, wat wijst op een snelle daling van de koopkracht van de burgers. In veel landen wordt 2% beschouwd als een stabiel inflatiepercentage en centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB), stellen een doelstelling van 2% om de prijsstabiliteit te handhaven.

Inflatie stijgt doorgaans wanneer de vraag naar goederen en diensten in een economie het aanbod overtreft, waardoor leveranciers hogere prijzen vragen. Stijgende kosten voor inputs zoals grondstoffen en componenten kunnen inflatie veroorzaken, omdat leveranciers hogere kosten doorberekenen aan hun klanten om te voorkomen dat ze geld verliezen.

De inflatie wordt gemeten door een prijsindex samen te stellen die de waarde van een mand met goederen en diensten vergelijkt met de waarde van voorgaande maanden en jaren. Er zijn verschillende soorten indices, zoals de consumentenprijsindex (CBI), Kleinhandelsprijsindex (RPI), Persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) of Producentenprijsindex (PPI)

De term “headline inflatie” wordt gebruikt om te verwijzen naar het algehele tempo van prijsstijgingen, terwijl de kerninflatie volatiele prijzen zoals voedsel en energie uitsluit.

Overheidsstatistieken verzamelen inflatiegegevens om het fiscale en monetaire beleid te informeren en informatie aan het publiek te verstrekken.

Inflatie in Nederland

Aangezien Nederland lid is van de eurozone, is De Nederlandsche Bank (DNB) onderdeel van de Europese Centrale Banken (ESCB) en medeverantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het monetaire beleid van de ECB. Het land is de vijfde economie van de eurozone.

In Nederland worden inflatiegegevens verzameld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meet de inflatie elke maand als de stijging van de CPI ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het berekent ook de kern-CPI exclusief energie- en motorbrandstofprijzen.

Wat is uw sentiment met betrekking tot EUR/USD?

Stem om te zien wat handelaren voelen!

Energie- en voedselkosten stuwen Nederlandse inflatie naar recordhoogte

Volgens de inflatiegeschiedenis van Nederland CBSDe CPI bleef in 2018 en de tweede helft van 2019 boven de doelstelling van 2%. Het daalde tot 0,7% in augustus 2020 en eindigde op 1%. tarieven.

READ  Hoffman moderniseert de faciliteit met een speciale lijn voor blikjes babymelkpoeder in Nederland

Vanaf juli 2021 is de inflatie in Nederland fors gestegen naar 1,4%. Het eindigde het jaar op 5,7% en steeg in maart tot 9,7% van 6,2% in februari 2022, toen de Russische invasie van Oekraïne de energiekosten in heel Europa opdreef.

Nederlandse Inflatie (SPI);  YY% verandering]

Naast directe promotie Olie En GasprijsEen daling van de waarde van de euro (EUR) ten opzichte van de Amerikaanse dollar (EUR/USD) gedurende 2022 – onder het evenwicht in september – stegen de kosten van het importeren van goederen die in Amerikaanse dollars werden verkocht.

Hoewel de Nederlandse inflatie in juni afnam tot 8,6%, overtrof ze de 10% in juli en bereikte 14,5% in september.

De CPI daalde in oktober van 3,1% naar 14,3% in oktober 2021, zo blijkt uit CBS-gegevens. De energieprijzen waren lager dan in september, wat de hogere voedselprijzen compenseerde. Exclusief energie en motorbrandstoffen zou de inflatie zijn gestegen tot 6,9% in oktober, van 6,5% in september.

Het CBS publiceert de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP) om de Nederlandse inflatie te vergelijken met andere landen in het eurogebied. Volgens de HICP waren de consumptiegoederen en -diensten in Nederland in oktober 16,8% hoger dan een jaar eerder, tegen 17,1% in september. Dit was hoger dan de bredere HICP-rente in de eurozone, die in oktober steeg tot 10,7% van 9,9% in september. De Nederlandse HICP presteert sinds november 2021 beter dan de HICP in de eurozone.

Bij het uitbrengen van het Financiële Stabiliteitsrapport najaar 2022 op 10 oktober zei DNB:

“De financiële stabiliteitsrisico’s zijn de afgelopen zes maanden toegenomen. Hoge inflatie, stijgende rentetarieven, de oorlog in Oekraïne en de mogelijkheid van een wereldwijde recessie hebben samen gezorgd voor een ongekende situatie. Ook zal de inflatie gedurende een langere periode hoger zijn dan nu wordt verwacht in financiële markten en economische prognoses. Deze ontwikkelingen stellen de financiële sector de komende tijd op de proef.

“De inflatie is hoog en de rente stijgt, terwijl de economische groei vertraagt. Het is een combinatie van factoren die we sinds de jaren zeventig niet meer in deze mate hebben gezien. We bevinden ons in een betere positie dan toen, en ik ben vertrouwen in de veerkracht van onze financiële sector, maar de combinatie van deze ongunstige ontwikkelingen De risico’s voor financiële stabiliteit nemen onmiskenbaar toe”, aldus DNB-voorzitter Klaus Knott.

READ  SPAR Nederland verdubbelt aantal vestigingen in 2025

Om het toenemende tempo van de inflatie het hoofd te bieden, heeft de Nederlandse regering in haar op 20 september 2023 gepubliceerde begroting voor 2023 € 15,5 miljard aan extra uitgaven opgenomen. De meeste maatregelen, zoals het verlagen van de energiebelasting, het verstrekken van energiecompensatie voor huishoudens met een laag inkomen, het verlagen van de brandstofaccijns en het verhogen van de welvaart en pensioenuitkeringen, blijven voor 2022 goed voor 7 miljard euro aan bestedingen.

“Normaal gesproken impliceert extra besteding bij hoge bezettingsgraden extra inflatie, maar aangezien veel beleidsmaatregelen de prijzen direct verlagen, is het geschatte netto-effect op de inflatie negatief (-1,7%-punt). Dit wordt ook toegeschreven aan de beleidspakketten. [have] Zo’n enorme impact op de koopkracht, volgens een analyse van een Nederlandse bank ING.

De Nederlandse overheid kondigde de invoering aan van een energieplafond voor huishoudens en kleine bedrijven om het verschil tussen de marktprijs en het prijsplafond te subsidiëren.

Zullen de inspanningen van de Nederlandse overheid om de inflatie terug te dringen helpen?

Inflatieprognoses voor Nederland

INGDe Nederlandse inflatie zal naar verwachting het komende jaar snel pieken en dalen, van 14,1% in het derde kwartaal van 2022 naar 10,2% in het vierde kwartaal en 4,6% in het vierde kwartaal van 2023. Het percentage zal waarschijnlijk gemiddeld 5,5% bedragen in zowel 2023 als 2024, om vervolgens te dalen tot slechts 0,8% in 2025, ruim onder de doelstelling van 2%.

Nederlandse inflatie - Prognoses van analisten

Met een milde start van de winter in Europa, zorgden de lagere energieprijzen ervoor dat de opslagniveaus voor aardgas vol raakten, evenals een overheidssteunpakket, aldus analisten van Dutch Banking Group. Rabobank hebben hun inflatieprognose verlaagd.

Ze verwachten nu dat het Nederlandse CPI-percentage gemiddeld 11,5% zal bedragen in 2022 en 2,5% in 2023, een daling ten opzichte van de eerdere voorspelling van 12,4% voor 2022 en 4% voor 2023.

“We hebben onze HICP-inflatieprognose voor 2022 verlaagd tot gemiddeld 11,5 procent (was 12,4 procent). We hebben onze prognose voor de stijging van de gasprijzen in november en december aanzienlijk gematigd, wat betekent dat de inflatie in deze maanden waarschijnlijk meer dan we eerder hadden verwacht”, voegde de analist eraan toe.

“We verwachten momenteel een inflatie van 5,3 procent voor 2024. Onze inflatieprognose zal begin 2024 stijgen, aangezien we ervan uitgaan dat de overheid een prijsplafond zal invoeren voor energietarieven voor consumenten en kleinverbruikers. Eerder is aangegeven dat het plafond een tijdelijke maatregel die loopt tot eind 2023. We verwachten dat de energieprijzen tegen het einde van het jaar boven de plafondwaarden zullen blijven en de inflatie zal stijgen van onze schattingen, van 0,5 procent in december 2023 tot 8,7 procent in januari 2024.

READ  Deze lockdown-fenomenen bleken blijvertjes

Analisten bij Rabobank merkten ook op dat het weer in Europa een bepalende factor zou kunnen zijn voor de inflatie van de energieprijzen. Het aardgasverbruik ligt onder het jaargemiddelde door zachter weer en een lager verbruik van energie-intensieve industrieën. Het inflatierisico blijft echter hoog. De gasvoorraad in Nederland raakt door twee koude maanden snel op, terwijl nieuwe verstoringen op de LNG-markt in het vulseizoen in 2023 niet kunnen worden uitgesloten… Een toename van de grondstofvoorraden zorgt waarschijnlijk niet voor snel rendement. De inflatie zal de beleidsdoelstelling van de ECB bereiken.

Data provider Bedrijfseconomie Op basis van de economische modellen wordt voor Nederland een inflatie van 14% verwacht aan het einde van het kwartaal, een vertraging van 3,6% in 2023 en 2,4% in 2024.

bottom line

Als u op zoek bent naar inflatieprognoses voor Nederland om uw handelsstrategie te bepalen, onthoud dan dat geopolitieke en economische volatiliteit betekent dat analisten en voorspellers hun prognoses verkeerd kunnen krijgen.

Wij raden u aan altijd zelf onderzoek te doen. Bekijk de laatste markttrends, nieuws, technische en fundamentele analyses en meningen van experts voordat u een investeringsbeslissing neemt. Onthoud dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor toekomstige rendementen. Beleg of handel nooit met geld dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen.

Veel Gestelde Vragen

Is de inflatie in Nederland hoog?

De consumentenprijsindex in Nederland steeg in september tot 14,5%, hoger dan de 10% inflatie in de wijdere eurozone.

Wat is de inflatie in Nederland?

Per 10 november 2022 is de Nederlandse inflatie gestegen tot ruim 14% van ongeveer 3% een jaar geleden, gedreven door stijgende voedsel- en energiekosten.

Is Nederland economisch stabiel?

Nederland heeft een van de sterkste en meest stabiele economieën ter wereld. Het is ’s werelds 15e grootste economie van het BBP (BBP) en is een van de hoogste BBP per inwoner tarieven in de wereld.

Verwante lezing

Beoordeel dit artikel