april 18, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In Noord-Brabant is een actieplan geothermie ondertekend

In Noord-Brabant is een actieplan geothermie ondertekend

Kasteel Heeswijk, Noord-Brabant, Nederland (bron: flickr/ ToJoLa, Creative Commons)

De provincie Noord-Brabant heeft met verschillende gemeenten en particuliere bedrijven een Actieplan Geothermische Versnelling ondertekend.

Ondertekend door de provincie Noord-Brabant in Nederland “Actieplan voor geothermische versnelling” / “Octiplan Versnelling Geothermie” Het schetst de uitdagingen voor de geothermische ontwikkeling in de provincie en somt maatregelen op om deze uitdagingen aan te pakken.

De gemeenten Helmand, Tilburg, Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Oss en Someren hebben samen met een aantal bedrijven waaronder Energie Beheer Nederland (EBN), Aardyn BV, Ennatuurlijk BV, Eavor BV en Greenhouse het actieplan ondertekend. Tuinbouw Nederland (GTNL).

De energiecommissaris van de provincie, Jos van der Horst, benadrukt dat aardwarmte een belangrijke bron van duurzame warmte zal zijn. Geothermieprojecten brengen echter een inherent financieel risico met zich mee dat vaak te groot is om door één partij te worden uitgevoerd. “Het is dus belangrijk om de kansen te grijpen en de uitdagingen op te lossen. We moeten het samen doen.”

Het Actieplan identificeert vijf barrières voor de ontwikkeling van aardwarmte in Noord-Brabant:

 • Onzekerheid over seismische gevaren in Roerdal / Roerdalslenk;
 • Beschikbaarheid van geologische oppervlaktegegevens;
 • gebrek aan investeringen vanwege financiële risico's;
 • Gebrek aan intelligente en geïntegreerde geothermische potentieelkaarten;
 • Gebrek aan voldoende warmtetoevoer.

Daarentegen werden vier mogelijkheden overwogen die zouden kunnen bijdragen aan het versnellen van de opwarming van de aarde in de provincie:

 • Verduurzamen van bestaande warmtenetten;
 • Het voorzien in de warmtevraag van de gebouwde omgeving, glastuinbouw en lichte industrie;
 • Potentieel voor ondiepe (500 m – 1500 m) geothermie;
 • Beter organiseren en delen van kennis en informatie over actuele ontwikkelingen.
READ  Rijkste mensen van Nederland (22 augustus 2023)

Er werden vier werkgroepen gevormd, elk met verschillende doelstellingen, om de in het Actieplan geschetste acties te organiseren.

 • Werkgroep 1 (Kennis, Informatie en Communicatie) Het is vooral bedoeld om het bewustzijn en begrip van geothermische energie als duurzame warmtebron bij lokale overheden en belanghebbenden te vergroten;
 • Werkgroep 2 (Verminderen van ontwikkelingsrisico’s) Het doel is om een ​​plan te ontwikkelen om het financiële risico van geothermische boringen te verminderen en het huidige risicoprofiel van ontwikkelaars te verminderen.
 • Taskforce 3 (Roerdalslenk) Heeft tot doel bij te dragen aan een veilige en verantwoorde geothermische ontwikkeling in de Roertalvallei, een seismisch actief gebied met een goed geothermisch potentieel;
 • Werkgroep 4 (Geïntegreerde aanpak van geothermie in de energietransitie) Geothermie en het bepalen waar aardwarmte in Noord-Brabant toegepast kan worden heeft tot doel kansenkaarten te maken op basis van geothermie en de bovengrondse vraag.

Bron: Breda Vandaag En Geothermie Nederland