juli 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De stikstofreductiedoelstelling bleek controversieel voor boeren bij de Nederlandse verkiezingen

De stikstofreductiedoelstelling bleek controversieel voor boeren bij de Nederlandse verkiezingen

In een land met minder dan 18 miljoen inwoners en ruim 116 miljoen vee is landbouw een prioriteit.

Reclame

Als ’s werelds op één na grootste exporteur van landbouwproducten, met de helft van het land bestemd voor landbouw, wordt Nederland ondanks zijn kleine omvang algemeen beschouwd als een agrifood-supermacht.

Maar dit veroorzaakt op zichzelf al problemen. Namelijk de stikstofuitstoot.

Bij hoge concentraties is het chemische element gevaarlijk voor zowel de natuur als de waterkwaliteit, en een vervuilingscrisis in 2019 bracht de Nederlandse regering ertoe een doelstelling te stellen om de uitstoot tegen 2030 te halveren.

Dit heeft zichzelf natuurlijk op ramkoers gebracht met het Nederlandse agrarische establishment, aangezien bijna alle menselijke activiteiten dit voortbrengen, maar de landbouw in Nederland is de grootste boosdoener, verantwoordelijk voor 50% van alle stikstof.

“In principe zijn er hier in Nederland twee belangrijke redenen waarom we voor het eerst een stikstofprobleem hebben, en dat is omdat we een zeer dichtbevolkt gebied zijn en de veedichtheid in Europa”, zegt Dan Boseman uit Nederland. Dat zegt het Environmental Assessment Agency in een interview met Euronews.

“Aan de andere kant heeft Nederland een strikte interpretatie gegeven aan de Europese Habitatrichtlijn, die eist dat we voor elk nieuw type bedrijvigheid elders stikstofreductie moeten realiseren.”

Nederlandse boeren moeten óf hun stikstofvoetafdruk verkleinen óf hun eigendommen verkopen aan de Nederlandse overheid, die een budget van € 8 miljard steekt in een vrijwillige ‘opkoopregeling’.

Dit project was echter niet erg populair.

Volgens Jan Arie Koorevaar, die 115 koeien bezit op 90 hectare in Zuid-Holland en 100 miljoen liter melk per jaar bijna 100% biologisch produceert, zou de overheid zich meer moeten richten op het vergroten van de innovatie dan op het terugdringen van het volume. van boerderijen.

READ  De Nieuw-Zeelandse Saudiër Ferguson keert terug voor de Nederlandse clash - krant

“Veel boeren maken zich zorgen omdat ze geen duidelijk idee hebben van wat ze op hun boerderijen moeten doen om aan de eisen van de overheid te voldoen”, vertelde Koorever aan Euronews.

“Ik denk dat melkveehouders ook de potentie hebben om de uitstoot terug te dringen als je ze financiert om deze te verminderen door middel van technologische innovatie, maar zo’n maatregel hebben wij niet.

“En het andere is dat de overheid je helpt je boerderij nog meer uit te breiden. Dus bijvoorbeeld door je aan land te helpen.”

Maar nu het land volgende week verkiezingen gaat houden, heeft deze kwestie voor controverse gezorgd.

Terwijl boeren zich verzetten tegen de huidige regels, willen sommige partijen en milieugroeperingen meer. Ze vragen om verplichte aankopen, in plaats van vrijwillige, om de uitstoot tegen 2030 te halveren, en om strengere doelstellingen voor het terugdringen van de veestapel.

“Wij eisen dat de overheid boeren helpt bij de transitie naar ecologische landbouw met 70% minder dieren in 2030 en 80% minder dieren in 2050, en daadwerkelijk de boer of de markt helpt om ook voor de boer een systeem te creëren. voedsel voor mensen in plaats van veel voedsel voor dieren. Dat klopt”, zegt Hilde Anna de Vries van Greenpeace Nederland.