december 4, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Activisten trekken 40 miljard euro fossiele subsidies naar de Nederlandse verkiezingsschijnwerpers

Activisten trekken 40 miljard euro fossiele subsidies naar de Nederlandse verkiezingsschijnwerpers

Documenten mits Minister van Klimaat Rob Jetten onthulde deze week dat Nederland aanzienlijk meer belastingvoordelen biedt aan bedrijven die betrokken zijn bij de olie-, gas- en kolenindustrie dan eerder werd aangenomen.

Volgens schattingen van de overheid bedragen deze “subsidies voor fossiele brandstoffen” tussen de 39,7 en 46,4 miljard euro per jaar – een schril contrast met eerdere cijfers.

Twee weken geleden berekenden drie milieuorganisaties – SOMO, OilChange International en MilieuDefense – hun totale subsidies op €37,5 miljard.

De vorige Nederlandse regering schatte de subsidies voor fossiele brandstoffen voor 2020, een reactie op het eerdere rapport van Somo, op slechts 4,5 miljard euro, maar kreeg veel kritiek omdat ze belastingvoordelen misliepen.

Het deze week gepresenteerde rapport markeert een nieuwe toezegging van de Nederlandse regering om de kwestie van subsidies voor fossiele brandstoffen aan te pakken.

“Fossiele subsidies horen niet thuis in een schoon Nederland, dus daar moet een einde aan komen”, zei Jetten zaterdag op een klimaatdemonstratie georganiseerd door klimaatgroep Extinction Rebellion.

Maar hij waarschuwde ook dat dit “niet van de ene op de andere dag kan gebeuren”.

Hij geeft aan dat er de komende tijd een helder fasereductieplan moet worden geformuleerd.

Het debat is al jaren aan de gang en recente onthullingen hebben belangrijke vragen doen rijzen over de inzet van de regering om te bezuinigen op programma’s voor fossiele brandstoffen.

Critici hebben erop gewezen dat Jetton is teruggekomen op eerdere beloften om een ​​uitfaseringsplan te schrijven.

“Het is goed dat de overheid nu transparantie biedt, maar ik maak me grote zorgen dat er nog steeds geen uitfaseringsplan is”, zegt Boris Schelkens, een van de auteurs van het SOMO-rapport. Nederlands persbureau NOS.

READ  Airbus wordt geconfronteerd met een class action-rechtszaak van $ 339 miljoen in Nederland, zeggen officieren van justitie

“Er was beloofd dat het in 2025 zou worden afgebouwd, maar we lopen ver achter. In 2009 had de regering al gezegd dat de subsidies moesten stoppen”, zei hij.

Er komt weerstand vanuit de academische wereld, waar driehonderd economen en ander universitair personeel onlangs een brief ondertekenden waarin werd opgeroepen tot een snel einde aan de subsidies voor fossiele brandstoffen.

Eerder deze maand blokkeerden 10.000 burgers de snelweg A12. Protestorganisatoren klimaatgroep Doomsday Rebellion hebben beloofd de blokkade voort te zetten totdat de regering stopt met het subsidiëren van fossiele brandstoffen.

De Nederlandse politie arresteerde op de eerste dag 2.400 activisten. Sindsdien zijn honderden gearresteerd, hoewel de meesten al snel werden vrijgelaten.

In reactie hierop zei Jetton dat de regering al begonnen is met pogingen om fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen.

Zoals daarin vermeld BegrotingsnotitiesEr zijn in totaal €6,2 miljard aan bezuinigingen gelanceerd, waaronder €5 miljard aan elektriciteitskortingen voor energie-intensieve industrieën eerder dit jaar.

Fossiele subsidies?

De term ‘fossiele subsidies’ omvat een reeks financiële voordelen voor bedrijven, waaronder belastingvoordelen, prijssteun en directe overheidsinvesteringen.

Dit komt overeen met de definitie die wordt gehanteerd door internationale organisaties zoals het Internationale Monetaire Fonds en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Uit een overheidsdocument blijkt dat Nederlandse belastingverlagingen en -vrijstellingen vooral ten goede zullen komen aan de grote gebruikers van fossiele energie, maar Jetten zei dat niet alle financiële voordelen gemakkelijk kunnen worden geëlimineerd, omdat veel ervan zijn vastgelegd en beschermd in internationale overeenkomsten.

Bepalingen zoals vrijstellingen voor kerosine gebruikt door luchtvaartmaatschappijen (2,2 miljard euro) en zware brandstoffen gebruikt in de zeevaart (429 miljoen euro) zijn gebaseerd op Europese belastingverdragen.

READ  VAE vs Nederland Voorspelling, Wedtips & Kansen │16 oktober 2022

Een subsidie ​​van 14 miljard euro voor koolwaterstoffen zoals nafta, die worden gebruikt bij de productie van kunststoffen, is ook onderworpen aan EU-regels, die voor Nederland moeilijk eenzijdig in te trekken zouden zijn, omdat belastinghervormingen in de EU unanieme goedkeuring van alle leden vereisen.

Jetton merkte ook op dat het overweegt de vrijstelling voor ‘rode diesel’ die in de binnenvaart wordt gebruikt – op basis van een in 1868 ondertekend verdrag – in te trekken.

Verkiezingen

Jetton heeft ontkend dat de blokkade van de snelweg op enigerlei wijze invloed heeft gehad op zijn inzet voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Maar de laatste ‘marathonblokkade’ van de snelweg door Somo en andere milieuorganisaties door de jaren heen heeft onmiskenbaar subsidies voor fossiele brandstoffen centraal gesteld in de Nederlandse verkiezingscampagne, waardoor klimaatsceptici en voorstanders van een ambitieuzer klimaatbeleid gedwongen zijn. Accepteer een standpunt.

Pieter Omtzigt, jarenlang lid van het Nederlandse centrumrechtse Christen-Democratisch Appèl (CDA), dat onlangs een nieuwe partij heeft opgericht, gezegd “Het afschaffen van subsidies is nutteloos”, omdat bedrijven gewoon zullen vertrekken.

Ondertussen heeft Frans Timmermans, voormalig hoofd van de EU Green Deal, beschouwd als een koploper voor de premier, de campagnevoerders publiekelijk onderschreven dat “Europees klimaatbeleid alleen mogelijk is met de oppositie”.