april 14, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Tanzania en Nederland introduceren richtlijnen voor de aardappelproductie

Tanzania en Nederland introduceren richtlijnen voor de aardappelproductie

In een gezamenlijke inspanning van Tanzania en Nederland is in Dar es Salaam een ​​handleiding voor de registratie van aardappelrassen verschenen. Het initiatief, onder leiding van de Nederlandse Ambassade, heeft tot doel de aardappelproductie in Tanzania te bevorderen. Ambassadeur Wiebe de Boer benadrukte het belang van deze ontwikkeling, die een decennium van agrarische samenwerking tussen de twee landen markeert.

Boyer wees op de belangrijke rol van kwaliteitszaden en agronomische praktijken bij het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van de sector. Met ruim 250 aardappelrassen die in Nederland voor diverse doeleinden worden geteeld, is het variatiepotentieel in Tanzania groot.

Tanzania Officieel Seed Certification Institute (TOSCI) Dr. Patrick Ngwediagi erkende dat de handleiding een belangrijk hulpmiddel is voor belanghebbenden in de aardappelproductiesector. Het doel is om boeren kennis te geven over regelgevingskaders en de uitdagingen en kansen van de landbouwsector te schetsen. Verwacht wordt dat het initiatief een diepgaande impact zal hebben op de voedselzekerheid, het genereren van inkomsten voor boeren en de werkgelegenheid door verbeterde aardappelteeltpraktijken.

Bron: ippmedia.com

Datum van publicatie:

READ  Fitheid Shaheen en WK cruciaal nu Pakistan het opneemt tegen Nederland - Sport