juni 20, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Stemrecht voor niet-Nederlanders en verkrijgen van permanent verblijf in Nederland

Stemrecht voor niet-Nederlanders en verkrijgen van permanent verblijf in Nederland

In juli 2023 kwam de Nederlandse coalitie De regering stortte in als gevolg van interne geschillen over het migratiebeleid. Tegen deze achtergrond zullen onderwerpen over het immigratiebeleid de campagnedebatten domineren gedurende het komende verkiezingsseizoen, dat op 22 november zijn hoogtepunt bereikt.

Als gevolg daarvan is de beleidsvorming tot stilstand gekomen en zijn alle belangrijke immigratiegerelateerde kabinetsdossiers en besluiten uitgesteld. Vreemdelingen in Nederland vragen zich misschien af ​​wat deze huidige situatie voor hen betekent.

Daarom onderzoekt deze blog het stemrecht voor niet-Nederlandse staatsburgers, wat de permanente verblijfsstatus in Nederland is en hoe u deze kunt verkrijgen en behouden.

Kiesrecht in Nederland

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is een belangrijke vereiste om te mogen stemmen bij zowel de Tweede Kamerverkiezingen als de Provinciale Statenverkiezingen op 22 november. Bovendien moet u ten minste 18 jaar oud zijn en niet door een gerechtelijk bevel zijn kiesrecht ontnomen.

Bent u echter een niet-Nederlander die minimaal vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland heeft gewoond, dan kunt u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook kunnen alle niet-Nederlanders die legaal in Nederland verblijven hun stem uitbrengen bij de verkiezingen voor de Watercommissie. Als u een staatsburger van de Europese Unie bent en in Nederland woont, kunt u deelnemen aan de verkiezing van Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Hoe stem je in Nederland?

Twee weken voor de verkiezing ontvangt u een persoonlijke stemvergunning op uw geregistreerde adres. Om te stemmen brengt u uw stemvergunning en een geldig legitimatiebewijs zoals uw paspoort mee naar het dichtstbijzijnde stembureau in uw gemeente. Vier dagen voor de verkiezingen ontvangt u een kandidatenlijst, inclusief adressen van stembureaus.

READ  De Nederlandse hervormingsgezinde rabbijn zegt dat het regeringsbeleid van 19 hem aan nazi-Duitsland doet denken

Let op: als u niet persoonlijk kunt stemmen, kunt u bij volmacht stemmen. Om dit te doen, machtigt u iemand anders om namens u te stemmen door een kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen met behulp van de achterkant van uw Persoonlijke Stempas.

Als u wilt stemmen bij de verkiezing van Nederlandse leden van het Europees Parlement, kunt u zich bij uw gemeente aanmelden met een ‘Y-32 formulier’.

Permanente verblijfsstatus: voordelen

Het Nederlandse immigratieprogramma biedt drie soorten permanent verblijf: de reguliere Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, de EU-vergunning voor langdurig verblijf en de permanente verblijfsvergunning voor burgers van de Unie en hun gezinnen.

Het hebben van een permanente verblijfsstatus omvat het recht om te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar er zijn ook andere voordelen.

Zo is uw woonplaats in Nederland niet meer gebonden aan uw werkgever, bent u vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt en heeft u mogelijk recht op bepaalde uitkeringen en pensioenen.

Bovendien heeft de EU langetermijnvergunning voordelen bij het aanvragen van vergunningen in andere EU-lidstaten en kunt u een aanzienlijke hoeveelheid tijd buiten Nederland doorbrengen zonder uw Nederlandse verblijfsrecht te verliezen.

Permanente verblijfsstatus: vereisten

De belangrijkste vereisten voor een permanent verblijf zijn een ononderbroken verblijf van vijf jaar in Nederland, het succesvol afleggen van de inburgeringstoets of een bewijs dat er een vrijstelling geldt, en voldoende langdurig inkomen. Het examen Inburgering bestaat uit verschillende onderdelen; Fragoman kan helpen met examenvoorbereiding en oefenexamens delen.

Andere standaard toelatingscriteria zijn onder meer een geldige Nederlandse verblijfsvergunning tijdens de aanvraagprocedure, inschrijving in de basisadministratie en een geldige Nederlandse zorgverzekering.

READ  Minister van Buitenlandse Zaken Abdullah bin Zayed van de VAE bespreekt de laatste situatie in Soedan met FM Nederland – ThePrint – ANIFeed

De twee permanente verblijfsvergunningen voor niet-EU-burgers hebben vergelijkbare vereisten, maar er zijn enkele kleine verschillen: bijvoorbeeld de berekening van een ononderbroken verblijf van vijf jaar in Nederland. Voor de Nederlandse permanente verblijfsstatus tellen alle soorten verblijfsvergunningen in Nederland volledig mee, terwijl voor de permanente verblijfsstatus van de EU sommige soorten verblijfsvergunningen slechts voor 50% meetellen (zoals studievergunningen) of helemaal niet (zoals zoekjaarvergunningen). ).

Interessant is dat voor Nederlandse en Europese langlopende vergunningen hetzelfde aanvraagformulier wordt gebruikt. Normaal gesproken behandelt de Nederlandse immigratiedienst (IND) de aanvraag als een aanvraag voor een EU-langdurige vergunning – een categorie met sterke rechten.

Als u niet in aanmerking komt, controleert de IND automatisch of u voldoet aan de voorwaarden voor de Nederlandse verblijfsstatus. Als u niet in aanmerking komt voor die status, gaat de IND over tot een reguliere verlenging van uw huidige vergunning, mits u aan de voorwaarden voldoet. Het kan tot zes maanden duren voordat de IND beslist op een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Belangrijke nalevingsoverwegingen

IND besteedt veel aandacht aan de naleving in het hele immigratielandschap van het land; Als u gezinsleden in Nederland sponsort, hebben Nederlandse ingezetenen zowel het recht op informatie als de plicht om een ​​administratie bij te houden.

IND houdt actief toezicht op de naleving van deze verplichtingen. Op grond van uw informatieplicht moet u wijzigingen in uw omstandigheden doorgeven aan de IND, bijvoorbeeld als u werkloos of arbeidsongeschikt bent, niet aan de inkomenseis voldoet of financiële steun verleent aan gezinsleden in Nederland, als uw relatie of familieband is verbroken.

Het is van groot belang dat u aan uw verplichtingen als Nederlandse vergunninghouder voldoet. Mogelijke gevolgen kunnen zijn: waarschuwingen, boetes en het intrekken van uw Nederlandse verblijfsvergunning. Fragomen kan u begeleiden als u niet zeker weet of u een wijziging moet doorgeven aan de IND en welke documenten u moet bewaren als u gezinsleden sponsort.

READ  Denham-team neemt het Nederlandse team op voor de Olympische Zomerspelen 2024 - Sourcing Journal

Wil meer weten?

Voor meer informatie over permanent verblijf in Nederland of voor hulp bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met Fragomen’s Nederlandse Particuliere Cliëntenpraktijk [email protected].

Deze blog is gepubliceerd op 29 september 2023 en kan door omstandigheden regelmatig worden gewijzigd. Om op de hoogte te blijven van de laatste updates over wereldwijde migratie, abonneert u zich op onze waarschuwingen en volgt u ons LinkedIn, X, Facebook En Instagram.