maart 3, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse senatoren keuren herziening pensioenen goed

Nederlandse senatoren keuren herziening pensioenen goed

Nederlandse senatoren hebben ingestemd met een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel van het land, die naar verwachting zal leiden tot grote veranderingen in de activaspreiding voor de sector van € 1,45 biljoen.

De nieuwe wet werd dinsdag laat aangenomen na een langdurig debat in de Eerste Kamer, de Nederlandse Eerste Kamer. Het bedrijfspensioenstelsel van het land zal overgaan van een “vaste uitkering” naar een “vaste bijdrage”-model, waarbij pensioenfondsen niet langer pensioentoezeggingen doen aan deelnemers.

In plaats daarvan betalen leden op individuele rekeningen, waarbij het inkomensniveau afhankelijk is van beleggingsinkomsten en bijdragen. Fondsen kunnen ook gezamenlijke DC-regelingen aanbieden, die tot doel hebben de volatiliteit van beleggingen voor individuele gepensioneerden af ​​te vlakken. De deadline voor het volledig operationeel zijn van het systeem is 2028.

“Dit is een eenmalige gebeurtenis”, zegt Onno Steenbeek, algemeen directeur van strategisch portefeuilleadviesbureau APG Asset Management, de grootste pensioenfondsbeheerder van het land met € 541 miljard aan beheerd vermogen. “Ik verwacht veranderingen in de manier waarop en de mate waarin pensioenfondsen gebruikmaken van renteswaps en valutahedgingproducten.”

De wetgeving overleefde een filibuster-poging van senatoren van de oppositie, die beweerden dat de nieuwe wet tweederde goedkeuring van het Huis zou vereisen, in plaats van 50 procent. Juridische experts zijn van mening dat de wet op dit constitutionele punt onderhevig zal zijn aan toekomstige juridische uitdagingen. Uiteindelijk werd het 46 voor en 27 tegen.

Hans Van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht: “Het is moeilijk te voorspellen of het nieuwe pensioenstelsel beter zal zijn voor individuen. Er zal binnen het systeem enige capaciteit zijn om marktschokken op te vangen, maar het DC-model is erg onzeker omdat het te afhankelijk is van de financiële markten voor resultaten.

READ  Nederland, Zwitserland en Roemenië plaatsten zich voor Euro 2024. Frankrijk versloeg Gibraltar met 14-0 en vestigde een record.

De afgelopen twee decennia hebben tienduizenden werkenden in Nederland pensioen opgebouwd via toegezegd-pensioenregelingen die een streefbedrag uitbetalen op basis van salaris en anciënniteit.

Het systeem werd echter controversieel toen gepensioneerden en spaarders hun bijdragen verhoogden gedurende een langdurige periode van verlaagd pensioeninkomen en lage rentetarieven, waardoor het verwachte beleggingsrendement afnam. Anders dan in het Verenigd Koninkrijk garandeert het Nederlandse stelsel van beschikbare uitkeringen geen bepaald inkomensniveau.

A Uitleg over hervormingen De Nederlandsche Bank, de centrale bank van Nederland: “Pensioenfondsen doen beloftes aan deelnemers over de hoogte van de pensioenuitkeringen die ze willen verstrekken. Als het rendement op beleggingen echter achterblijft bij de verwachtingen, kunnen pensioenfondsen hun beloften niet nakomen. Onze systeem moet veranderen om deze kwetsbaarheden te corrigeren.

Hoewel het niet zeker is hoe groot de pensioenpotten zullen zijn in het nieuwe systeem, zei de DNB, die toezicht houdt op pensioenfondsen, dat er onder de veranderingen meer transparantie zou komen over pensioensparen.

“Op die manier heeft iedereen een overzicht van zijn deel van het vermogen dat bestemd is voor pensionering”, zei het, eraan toevoegend dat het nieuwe systeem “veel minder reden zou geven voor onzekere beloften en discussies over de verdeling van dit collectieve vermogen.”

Beleggingsadviseurs zeiden dat de hervormingen het Nederlandse pensioenstelsel duurzamer zouden maken dan het oude stelsel, waardoor het duurder werd om oudere werknemers in dienst te nemen als gevolg van DB-pensioenverplichtingen die wegen op werkgevers.

De overgang van Nederland naar een nieuw systeem zal door landen over de hele wereld nauwlettend worden gevolgd.

“[Pensions sustainability] “Het is iets waar veel landen momenteel mee te maken hebben, aangezien ze de vruchtbaarheidscijfers de afgelopen decennia hebben zien dalen”, zegt Graham Pearce, senior partner voor DB Pensions bij Mercer. “Het wordt aantrekkelijker om oudere werknemers in dienst te nemen onder het nieuwe systeem.”

READ  Een Hollandse familie rouwt nadat een vader van vijf kinderen tijdens het weekend van Memorial Day is aangereden door een semi-vrachtwagen

De herschikking van de Eerste Kamer markeert het einde van een vier jaar durend streven naar hervormingen dat in 2019 voor het eerst werd overeengekomen tussen werkgevers, werknemers en de Nederlandse regering, maar het parlement heeft verschillende vertragingen opgelopen.

De hervorming brengt ook grote veranderingen met zich mee voor vermogensfondsen die namens tienduizenden spaarders pensioenfondsen beheren.

“Geen enkele beleggingscategorie verlaat de portefeuille vanwege wijzigingen in de wetgeving. Ik kan me voorstellen dat de focus meer ligt op strategieën voor totale inkomsten, maar dat is op dit moment moeilijk te zeggen”, aldus Steinbeck.