april 13, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse ambassadeur Hume |  Mirage-nieuws

Nederlandse ambassadeur Hume | Mirage-nieuws

Van links naar rechts: Ere-ambassadeur bij het Koninkrijk der Nederlanden bij Victoria de heer Richard Mendelsohn, ambassadeur bij het Koninkrijk der Nederlanden mevrouw Artie Stoios-Breken, burgemeester van Hume Cr. Naim Kurt, CEO van Hume City Sheena Frost

Het streven van de gemeenteraad van Hume om van Hume de eerste stadsdeelgemeente van Australië te maken, kreeg internationale erkenning met het bezoek van de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden aan Australië op donderdag 21 maart.

ZE Mevrouw Ardi Stoios-Braken had een ontmoeting met de burgemeester van Hume, Cr. Naim Kurt, en een aantal raadsmedewerkers om de vooruitgang te bespreken die Hume boekt in de circulaire economie.

Als wereldleiders op het gebied van circulaire economieën zijn Nederlanders geïnteresseerd in initiatieven van Hume om de levenscyclus van producten te verlengen, duurzaamheid te bevorderen en economische groei te genereren.

Uit een door KPMG opgestelde business case blijkt dat de circulaire economie van Hume tegen 2040 903 miljoen dollar zou kunnen toevoegen aan de bruto regionale productie en 1.500 banen per jaar zou kunnen creëren in Hume. Dit rapport vormde de basis van het project ‘Towards Hume as a Circular City’. Een routekaart voor hergebruik en recycling voor de sterk geïndustrialiseerde commerciële basis van Hume.

Kortom, er wordt verwacht dat een vooruitstrevende circulaire economie nieuwe, slimmere bedrijven zal opleveren, banen zal creëren voor de lokale bevolking, en tegelijkertijd afval en vervuiling zal verminderen – een noodzaak van Hume-formaat in een stad.

Tijdens haar bezoek besprak mevrouw Ardi Stoios-Bregan deze initiatieven en hoe deze de zakelijke kansen tussen de twee landen ten goede kunnen komen.

READ  Covit-19: Italië, Frankrijk, Nederland en Europa verzetten zich tegen de nieuwe beperkingen

Andere initiatieven van de gemeenteraad van Hume zijn onder meer het 'Collaborate to Thrive'-project, een partnerschap tussen de Council, Circular Economy Victoria en Victoria University, om de kansen op het gebied van de circulaire economie voor Hume te onderzoeken en te ondersteunen en bij te dragen aan Hume als een Circular City-project.

Dit is de weg van de toekomst voor het bedrijfsleven, en deze interesse van wereldleiders laat zien dat Hume voorop loopt.

/openbare uitgave. Deze inhoud, geleverd door de oorspronkelijke organisatie/auteur(s), kan tijdsspecifiek zijn en worden bewerkt voor duidelijkheid, stijl en lengte. Mirage.News neemt geen zakelijke standpunten of partij in, en alle meningen, standpunten en conclusies die hierin worden uitgedrukt zijn uitsluitend de mening van de auteur(s). Bekijk hier volledig.