april 14, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland zet in op tien sleuteltechnologieën voor toekomstige groei

Nederland zet in op tien sleuteltechnologieën voor toekomstige groei

Nederland kiest ervoor om te investeren in tien sleuteltechnologieën die essentieel zijn voor economische groei, sociale vooruitgang en nationale veiligheid. De Nationale Technologiestrategie, goedgekeurd door de Raad van Ministers, benadrukt het belang van deze technologieën in de mondiale technologierace. Nederland heeft een stevig plan om in 2035 wereldleider en Europees koploper te zijn op terreinen als fotonica en quantumtechnologie.

Gezamenlijke inspanningen van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, met een jaarlijkse investering van 5,7 miljard euro, zullen Nederland helpen deze ambitie waar te maken en zijn leidende positie als land van handel en innovatie veilig te stellen.

Een gezamenlijke visie op een toekomstbestendig Nederland

Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is de drijvende kracht achter de Nationale Technologiestrategie. De alliantie heeft zorgvuldig technologieën geselecteerd waar Nederland de meeste kansen ziet. Dit zijn technologieën die niet alleen de economie versterken, maar ook bijdragen aan het aanpakken van sociale uitdagingen en het verminderen van onnodige afhankelijkheden.

De focus ligt op het bereiken van mondiaal marktleiderschap en een dominante rol binnen de EU. Voorbeelden hiervan zijn ambities op het gebied van geïntegreerde fotonica en kwantumtechnologie. Maar de lijst is zeer uitgebreid en omvat groene chemische productieprocessen, biotechnologie, beeldtechnologie en meer. Deze categorie laat de breedte van de Nederlandse innovatiekracht zien.

 • Optica en geïntegreerde fotonica
 • Quantum
 • Groene chemische productieprocessen
 • Biotechnologie richt zich op moleculen en cellen
 • Beeldtechnologie
 • (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten)
 • Kunstmatige intelligentie (AI) en data
 • Energie producten
 • Halfgeleiders
 • Internet beveiliging
 • Tien technologieën

De lijst van tien technologieën is een mix van gevestigde en opkomende gebieden. Optica en geïntegreerde fotonica zijn bijvoorbeeld essentieel voor communicatietechnologieën, terwijl kwantumtechnologie geheel nieuwe industrieën kan creëren. Groenere chemische processen en biotechnologie spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere economie.

READ  NASA verwelkomt Nederland als ondertekenaar van het nieuwe Artemis-verdrag

Bovendien zijn technologieën als (opto)mechatronica en kunstmatige intelligentie alomtegenwoordig in de moderne industrie en samenleving. Energieproducten en halfgeleiders zijn van fundamenteel belang voor energieopslag en elektronica, terwijl cyberbeveiliging essentieel is voor de bescherming van onze digitale infrastructuur.

Sleuteltechnologieën zijn de bouwstenen voor innovatie en groei. Nederland heeft op deze terreinen een sterke wetenschappelijke positie en zal naar verwachting de komende jaren een grote maatschappelijke en economische impact hebben. Deze technologieën zijn breed toepasbaar en spelen op verschillende terreinen een rol.

Deze technologieën vormen een belangrijk onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. Zij staan ​​centraal in de Kennis- en Innovatieagenda en het Kennis- en Innovatiepact, waarin jaarlijks 5,7 miljard euro wordt geïnvesteerd door een coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Strategische investeringen in een competitieve omgeving

Minister Adriansens benadrukt dat de keuzes voor deze technologieën voortkomen uit de noodzaak om tekorten aan energie, grondstoffen, menselijke hulpbronnen en ruimte het hoofd te bieden. Ook andere landen zetten in op innovatieve technologieën. Om concurrerend te blijven moet Nederland strategisch investeren en zijn sterke positie als land van handel en innovatie behouden. “Nu we steeds vaker te maken krijgen met allerlei tekorten aan energie, grondstoffen/halfproducten, personeel en ruimte, moeten we keuzes maken”, aldus Adriaansens. “Verder zetten ook andere landen strategisch in op innovatieve technologieën. Met een sterke kenniseconomie heeft Nederland een leidende positie als zaken- en innovatieland. Met deze strategie en gerichte investeringen kunnen we dat ook in de toekomst blijven. cruciaal voor een leefbaar en veilig Nederland, maar verdelen Eerst moeten we verdienen.

READ  Innovatiedomeinen voor groentetelers in Nederland

Door nu in deze gebieden te investeren plukt Nederland de vruchten van economische groei en sociale ontwikkeling. Dit draagt ​​niet alleen bij aan een leefbaar en veilig Nederland, maar helpt ook bij het creëren en verdelen van welvaart.