april 15, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland ondersteunt de EU-AI-wetgeving met een actieplan van 200 miljoen euro

Nederland ondersteunt de EU-AI-wetgeving met een actieplan van 200 miljoen euro

Terwijl ze steun verleende aan een tussentijdse AI-wetgeving van de Europese Unie (EU), legde de Nederlandse regering haar visie op AI in wording uiteen, waarbij ze beloofde ruim € 200 miljoen te investeren om lokale investeringen te bevorderen.

De regering zei dat haar Nationaal Ontwikkelingsfonds 204,5 miljoen euro zal verstrekken voor een nieuw programma dat tot taak heeft publiek-private partnerschappen te lanceren, het gebruik van verantwoorde AI-toepassingen in specifieke overheidsdiensten te garanderen en een speciaal panel op te richten om het huidige gebruik te beoordelen.

Bovendien heeft de regering aangekondigd dat zij zal beginnen te voldoen aan de belangrijkste AI-wetgeving van de EU, aangekondigd in december 2023, hoewel de wetgeving nog niet formeel is aangenomen of afgerond.

Thomas van Oordmersen, vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, legde uit dat de overheid ‘moet beginnen te omgaan met wat we weten in plaats van te wachten op definitieve antwoorden’, en dat bedrijven baat zouden hebben bij duidelijkheid op het gebied van de regelgeving.

De visie heeft onder meer tot doel ervoor te zorgen dat AI in dienst staat van het menselijk welzijn en de autonomie, en bijdraagt ​​aan duurzaamheid en welvaart.

Minister van Economische Zaken en Klimaat Miki Adriaensens zei dat het essentieel is dat Nederland niet buitenspel wordt gezet als het gaat om AI. Hij merkte op dat “Azië en de VS al voorop lopen en dat Europa een inhaalslag moet maken.”

READ  Engeland, dat Nederland versloeg in de tweede ODI, deed dit keer geen rotzooi