juni 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland kent een record lage CO2-uitstoot in alle sectoren behalve de luchtvaart

Nederland kent een record lage CO2-uitstoot in alle sectoren behalve de luchtvaart

In 2023 realiseerden de grootste Nederlandse CO₂-uitstoters een recordreductie in de uitstoot, maar de luchtvaartsector was met een stijging van 11 procent een opvallende uitzondering. Ondanks de deregulering van kolencentrales met het oog op de energiezekerheid, heeft de opwekking van hernieuwbare energie aanzienlijk bijgedragen aan de achteruitgang. Tata Steel, de grootste uitstoter, heeft zijn CO₂-uitstoot verminderd dankzij onderhoud aan een hoogoven. Verminderde industriële productie als gevolg van hoge energie- en grondstofprijzen speelt echter ook een rol, waardoor innovatie nodig is voor verdere duurzaamheid.

Waarom het uitmaakt:

Statistieken van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) benadrukken de noodzaak van voortdurende innovatie en inzet in zowel de industrie als de luchtvaart om de klimaatdoelstellingen te halen.

De transitie naar een schonere energievoorziening is in Nederland in volle gang. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft de CO₂-uitstoot van de grootste uitstoters van het land aanzienlijk teruggedrongen. Indrukwekkende statistieken wijzen op een daling Ruim 13 procent Vergeleken met 2022. Dit getal vertegenwoordigt de grootste procentuele daling ooit gemeten.

Gevoed door hernieuwbare energie

De Nederlandse energiesector heeft belangrijke stappen gezet om deze reductie te realiseren. Door het toenemende gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie is de CO₂-uitstoot verminderd.

Tata Steel, de grootste CO₂-uitstoter van Nederland, heeft onverwacht de uitstoot verlaagd vanwege groot onderhoud aan een van hun hoogovens. Het benadrukt dat niet alleen bewuste keuzes voor duurzaamheid, maar ook operationele factoren een rol spelen bij het terugdringen van de uitstoot. Niettemin wijst de NEa erop dat verminderde productie bij andere industriële bedrijven – als gevolg van hogere energieprijzen en gestegen grondstofkosten – de belangrijkste reden is voor de afname van de uitstoot.

READ  Nederland heeft meer werknemers nodig om klimaatdoelstellingen te halen - EURACTIV.com

Toename van de uitstoot van de luchtvaart

Terwijl veel sectoren vooruitgang boeken, blijft de luchtvaart duidelijk achter. De CO₂-uitstoot in de sector is met 11 procent toegenomen. Toen de reisbeperkingen na de coronapandemie werden opgeheven, nam het aantal vluchten weer toe. Hoge emissies. Vliegtuigtechnologieën en prestatieverbeteringen hebben deze stijging niet kunnen compenseren.

Dubbele aard van getallen

NEa-directeur-directeur Mark Pressers wijst op de dualiteit van de laatste cijfers. Hij juicht de opkomst van hernieuwbare energie toe, maar benadrukt dat de sector grotendeels uit de problemen is Er wordt minder geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt bewaard. Hij zegt dat er meer innovatie nodig is om de CO2-uitstoot in de industrie verder te verminderen.

Een uitdaging voor de toekomst

Het is duidelijk dat de industrie en de luchtvaart voor grote uitdagingen staan ​​bij het verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Innovatie, zowel op technologisch als operationeel vlak, zal essentieel zijn voor Nederland om de zichzelf gestelde klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken. Terwijl de luchtvaart manieren zoekt om de impact op het klimaat te verminderen, moet de industrie ernaar streven om niet alleen minder, maar ook schoner te produceren.