december 8, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Neuroscience News logo for mobile.

Kiezen voor onwetendheid: 40% vermijdt kennis voor zelfzuchtig gewin

samenvatting: Uit nieuw onderzoek blijkt dat 40% van de mensen, wanneer ze voor een keuze staan, ervoor kiezen onwetend te blijven over de gevolgen van hun beslissingen voor anderen, waarbij ze deze onwetendheid vaak uitbuiten om egoïstischer te handelen.

Onderzoekers stellen dit gedrag gelijk aan het feit dat consumenten een oogje dichtknijpen voor de problematische herkomst van de producten die ze kopen. In de geanalyseerde onderzoeken waren er aanwijzingen dat wanneer deelnemers bewust werden gemaakt van de gevolgen van hun daden, het altruïstisch gedrag met 15,6% toenam.

Dit suggereert dat, hoewel velen misschien handelen vanuit de wens om een ​​positief zelfbeeld te behouden, veel waargenomen altruïsme geworteld kan zijn in maatschappelijke druk en zelfopvattingen in plaats van oprecht respect voor het welzijn van anderen.

Belangrijkste feiten:

  1. Toen ze de kans kregen, koos 40% ervoor de gevolgen van hun beslissingen niet te kennen.
  2. Opzettelijke onwetendheid leidde tot een afname van 15,6 procentpunt in altruïstisch gedrag.
  3. Mensen die op de hoogte waren van de gevolgen van hun daden hadden 7% meer kans om genereus te handelen dan degenen die hypothetisch waren geïnformeerd, wat duidt op echt altruïsme.

bron: Abba

Wanneer ze de mogelijkheid krijgen om te weten hoe hun acties iemand anders zullen beïnvloeden, zal 40% van de mensen voor onwetendheid kiezen, vaak om een ​​excuus te hebben om egoïstisch te handelen, blijkt uit onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association.

“Voorbeelden van deze opzettelijke onwetendheid zijn er genoeg in het dagelijks leven, zoals wanneer consumenten informatie negeren over de problematische herkomst van de producten die ze kopen”, zegt hoofdauteur Linh Vu, MS, een promovendus aan de Universiteit van Amsterdam in Nederland.

READ  Er werd een 'sterke warme wind' gezien die door de kosmos waaide nadat een neutronenster zijn buur uit elkaar scheurde

“We wilden begrijpen hoe wijdverspreid en schadelijk onwetendheid is, en waarom mensen zich ermee bezighouden.”

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Psychologisch bulletin.

Fu en haar collega’s voerden een meta-analyse uit van 22 onderzoeken met in totaal 6.531 deelnemers. Alle onderzoeken werden uitgevoerd in onderzoekslaboratoria of online, en de meeste volgden een protocol waarin sommige deelnemers de gevolgen van hun daden te horen kregen, terwijl anderen konden kiezen of ze de gevolgen wel of niet wilden leren.

In één voorbeeld moesten deelnemers kiezen tussen het ontvangen van een kleinere beloning ($ 5) of een grotere beloning ($ 6). Als ze $ 5 kiezen, ontvangt de anonieme peer (of liefdadigheidsinstelling) ook $ 5. Als hij echter de grotere beloning van € 6 kiest, ontvangt de andere ontvanger slechts € 1. De ene groep deelnemers kreeg de mogelijkheid om de gevolgen van hun keuze te kennen, terwijl een andere groep automatisch de gevolgen te horen kreeg.

Uit verschillende onderzoeken bleek dat 40% van de mensen, wanneer ze een keuze kregen, ervoor kozen de gevolgen van hun daden niet te kennen. Deze opzettelijke onwetendheid ging gepaard met minder altruïsme: mensen hadden 15,6 procentpunten meer kans genereus te zijn tegenover een ander wanneer hen de gevolgen van hun keuze werd verteld dan wanneer ze onwetend mochten blijven.

De onderzoekers veronderstelden dat een reden voor opzettelijke onwetendheid kan zijn dat sommige mensen altruïstisch handelen omdat ze een positief zelfbeeld willen behouden omdat ze een altruïstisch persoon zijn. In die gevallen kan opzettelijke onwetendheid hen in staat stellen dat zelfbeeld te behouden zonder altruïstisch te hoeven handelen.

READ  Bewijs dat de aarde is omhuld door een langzaam rollende zee van zwaartekrachtgolven

Een meta-analyse ondersteunt dit, aldus co-auteur Shaul Shalvi, Ph.D., hoogleraar gedragsethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Dit komt omdat mensen die ervoor kozen de gevolgen van hun daden te kennen, 7 procentpunten genereuzer waren dan deelnemers die de informatie standaard ontvingen. Dit suggereert dat echt invloedrijke mensen ervoor kiezen de gevolgen van hun daden te kennen.

“De resultaten zijn fascinerend omdat ze suggereren dat veel van het altruïstische gedrag dat we waarnemen wordt gedreven door de wens om ons te gedragen zoals anderen van ons verwachten”, zegt Shalvi.

“Hoewel de meeste mensen bereid zijn het goede te doen als ze zich volledig bewust zijn van de gevolgen van hun daden, komt deze bereidheid niet altijd voort uit het feit dat mensen om anderen geven.

“Een deel van de reden dat mensen altruïstisch handelen is te wijten aan sociale druk en aan hun verlangen om zichzelf in een goed daglicht te zien. Omdat goed zijn vaak duur is, waardoor mensen hun tijd, geld en moeite moeten opgeven, biedt onwetendheid een gemakkelijke manier om uit.”

Alle onderzoeken in deze meta-analyse zijn uitgevoerd in laboratoria in de Verenigde Staten of West-Europa, of op online platforms zoals Amazon Mechanical Turk. Toekomstig onderzoek zou zich volgens de onderzoekers moeten richten op het onderzoeken van opzettelijke onwetendheid in meer diverse omgevingen, en op het onderzoeken van manieren om dit gedrag te bestrijden.

Over dit psychologieonderzoeksnieuws

auteur: James Sliwa
bron: Abba
communicatie: James Sliwa-APA
afbeelding: Afbeelding toegeschreven aan Neuroscience News

Originele zoekopdracht: Vrije toegang.
Onwetendheid door keuze: een meta-analytisch overzicht van de onderliggende motivaties en gevolgen van opzettelijke onwetendheid“Door Shaul Shalvi et al. Psychologisch bulletin


een samenvatting

READ  Wetenschappers ontwikkelen een lasergestuurd systeem dat een ruimtevaartuig in 45 dagen naar Mars kan sturen

Onwetendheid door keuze: een meta-analytisch overzicht van de onderliggende motivaties en gevolgen van opzettelijke onwetendheid

Mensen vermijden soms informatie over de impact van hun daden als excuus voor egoïsme. Dergelijke “opzettelijke onwetendheid” vermindert altruïstisch gedrag en heeft schadelijke gevolgen in veel consumenten- en organisatiecontexten.

We rapporteren de eerste meta-analyse over opzettelijke onwetendheid, waarbij we de kracht van het effect ervan op altruïstisch gedrag testen en de onderliggende drijfveren ervan onderzoeken. We analyseerden 33.603 beslissingen genomen door 6.531 deelnemers over 56 verschillende behandelinvloeden, allemaal met behulp van variaties op een experimenteel paradigma dat opzettelijke onwetendheid beoordeelt.

Uit de resultaten van de meta-analyse blijkt dat 40% van de deelnemers gemakkelijk verkrijgbare informatie over de gevolgen van hun daden voor anderen vermijdt, wat resulteert in een afname van 15,6 procentpunt in altruïstisch gedrag vergeleken met het moment waarop de informatie werd verstrekt.

We bespreken de motivaties achter opzettelijke onwetendheid en presenteren bewijsmateriaal dat consistent is met excuuszoekend gedrag om een ​​positief zelfbeeld te behouden.

We onderzoeken moderatoren van opzettelijke onwetendheid en behandelen de theoretische, methodologische en praktische implicaties van onze bevindingen over wie zich bezighoudt met opzettelijke onwetendheid, maar ook wanneer en waarom.