december 9, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen leggen voedselbanken de nadruk op de kosten van levensonderhoud, een belangrijk campagnethema

In de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen leggen voedselbanken de nadruk op de kosten van levensonderhoud, een belangrijk campagnethema

VOORBURG, Nederland – Blikjes vis, potten pastasaus en zakken bonen staan ​​gestapeld in blauwe dozen. In deze rijke Hollandse stad worden vlees, melk en brood koud bewaard in een grote vriezer en een inloopkoelkast. Een van de rijkste landen ter wereld beschikt over voorraden om de nieuwe armen te voeden.

Als het erger wordt, “zal het echt een schande voor de gemeenschap worden”, zegt Rob Kuypers, 70, een gepensioneerde veteraan-ambtenaar die leiding geeft aan een lokale voedselbank in Leedschendam-Wurburg. Parlement te Den Haag.

De crisis van de kosten van levensonderhoud, het chronische tekort aan sociale en betaalbare woningen en de beperkingen op de betaalbare gezondheidszorg zijn in de verkiezingscampagne bekend geworden onder de noemer ‘reserveveiligheid’. In hun verkiezingsprogramma’s.

“Lange tijd hadden we mensen die in armoede leefden, maar het was altijd, relatief, een kleine groep en een zeer gemarginaliseerde groep, en nu heeft het zich verspreid naar de lagere middenklasse. Ik denk dat dat de reden is waarom we praten daarover nu meer”, zegt de Vrije Universiteit Amsterdam. zegt Maurice Crul, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

“Het is altijd een onderwerp dat progressieve of linkse partijen op de agenda zetten”, voegde hij eraan toe. “Maar nu zie je dat populistische rechtse partijen en centristische partijen dit op grote schaal op de agenda zetten.”

READ  Phoebe introduceert logistieke softwareoplossing in Nederland

Die centristische ‘partij van het midden’ werd gepersonifieerd door Peter Omdzig, een voormalige christen-democraat die deze zomer de New Social Deal oprichtte. De opiniepeilingen zijn al hoog dat hij een sleutelrol zal spelen in de coalitiebesprekingen zodra de stemmen zijn geteld.

Het aanpakken van de armoede was een van zijn twee belangrijkste campagnethema’s, nadat hij campagne had gevoerd namens gemarginaliseerde leden van de samenleving en de corruptie bij de overheid aan het licht had gebracht.

‘We hebben een lange lijst met dingen die we moeten doen om de crisis in de kosten van levensonderhoud aan te pakken’, zei hij tijdens een campagnebijeenkomst tegen verslaggevers. “We zullen voorzien in de basisbehoeften van het leven tegen een betaalbare prijs”, aldus het manifest van zijn partij, met maatregelen zoals hervorming van de belastingen en de sociale zekerheidsregels om mensen een meer besteedbaar inkomen te geven.

De centrumrechtse Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, of de VVD van aftredend premier Mark Rudd – traditioneel gezien als een partij voor de rijken en voorstander van een vrijemarkteconomie – heeft ook beloofd te zullen helpen.

“We zullen het minimumloon verhogen zodat fulltimewerknemers de eindjes aan elkaar kunnen knopen”, belooft het partijmanifest. “Om de kinderarmoede aan te pakken, zullen we gerichte steun bieden aan gezinnen met kinderen.”

Om te onderstrepen hoe de kwestie de traditionele partijlijnen doorbreekt, stelt een centrumlinkse, tweeledige coalitie onder leiding van de voormalige klimaatchef van de Europese Unie, Franz Timmermans, een aantal van dezelfde oplossingen voor. Zij adviseert het Nederlandse minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Voor werknemers ouder dan 21 jaar bedraagt ​​het huidige minimum 12,79 euro bij een werkweek van 36 uur.

READ  Argos breidt kaartactiviteiten uit met oplaadmogelijkheden in Nederland

Het is niet genoeg voor sommige werknemers en anderen die van een uitkering leven.

De nationale koepelorganisatie van de 176 Nederlandse voedselbanken zegt in totaal 38.000 huishoudens – 100.000 mensen – wekelijks te bedienen en 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Het cijfer is iets lager dan een jaar geleden, toen de inflatie in Nederland en de rest van de wereld steeg.

Anderhalf jaar geleden telde de voedselbank in Leidschendam-Voorburg, een gemeente met zo’n 78.000 inwoners die onlangs op de vijfde plaats stond in een onderzoek naar de meest ‘leefbare’ steden van Nederland, 140 klanten. Dat steeg tot 250 toen de crisis over de kosten van levensonderhoud zich over de hele wereld verspreidde en het rijke Nederland niet spaarde. Die 250 woningen bieden plaats aan maximaal 700 mensen, aldus Kuypers.

Het werkelijke aantal mensen op de broodlijn kan veel hoger zijn. Kuipers, de voedselbank Leidschendam-Voorburg, schat dat het werkelijke aantal mensen dat in aanmerking komt voor voedselhulp twee tot drie keer zo hoog zou kunnen zijn.

Nu wacht hij af hoe de verkiezingen zullen verlopen en welke nieuwe groep partijen het land zal besturen.

Hij zei dat partijprogramma’s “vol mooie woorden en relatief weinig precieze daden” zijn.

Hij ziet hoe ‘die mooie woorden na de verkiezingen in concrete daden worden vertaald’.