april 14, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het blokkeren van de hulp door Israël creëert “gruwelijke” omstandigheden in Gaza |  Nieuws over de Israëlische oorlog tegen Gaza

Het blokkeren van de hulp door Israël creëert “gruwelijke” omstandigheden in Gaza | Nieuws over de Israëlische oorlog tegen Gaza

Een nieuw rapport, gebaseerd op onderzoek uit drie landen, laat zien dat Israël hulpoperaties aan Gaza “consequent en zonder enige basis” blokkeert, waardoor “hongersnoodachtige omstandigheden” ontstaan.

Israël heeft “op hongersnood lijkende omstandigheden” gecreëerd in de Gazastrook “terwijl het de humanitaire respons belemmert en ondermijnt”, aldus een nieuw rapport van de International Refugee Humanitarian Group.

Onderzoek uitgevoerd door de groep in Egypte, Jordanië en Israël onthulde dat Tel Aviv “consequent en ongefundeerd hulpoperaties in Gaza belemmerde, legitieme hulpoperaties verhinderde en zich verzette tegen het implementeren van maatregelen die de stroom van humanitaire hulp naar Gaza op betekenisvolle wijze zouden vergroten.”

Het rapport was gebaseerd op interviews met tientallen overheidsfunctionarissen, humanitaire hulpverleners en NGO-personeel die betrokken waren bij de hulpverlening ter plaatse vanuit de drie landen.

“Ons onderzoek toont aan dat de omstandigheden in Gaza verschrikkelijk zijn”, aldus het donderdag vrijgegeven rapport.

“Na vijf maanden oorlog hebben de Palestijnen moeite om voldoende voedsel, water, onderdak en basismedicijnen te vinden. Hongersnood is al wijdverbreid en wordt steeds erger.

Het niet naleven van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Refugees International zei ook dat Israël “duidelijk niet voldoet” aan juridisch bindende voorlopige maatregelen die op 26 januari door het Internationale Gerechtshof zijn bevolen om de hulpstroom te vergemakkelijken en het humanitaire lijden in Gaza te verlichten.

In zijn verdediging voor het Internationaal Gerechtshof zei Israël dat het effectief heeft gewerkt aan het wegnemen van knelpunten en het verbeteren van de toegang en distributie van hulp in Gaza.

Uit het rapport bleek dat de Israëlische autoriteiten “onnodige obstakels, complexe logistieke processen en een onvoorspelbaar inspectiesysteem hebben gecreëerd, waardoor het inspectiesysteem extreem belastend is geworden met lagen van bureaucratie, inspectie en beperkte werkuren.”

READ  De NAVO geeft Oekraïne groen licht om de rode lijn van Poetin te overschrijden

Hoewel Israël beweerde zijn capaciteit om hulp aan Gaza te leveren, te hebben uitgebreid, daalde het gemiddelde aantal afgeleverde vrachtwagens in februari feitelijk met 50 procent vergeleken met de voorgaande maand, volgens gegevens van de VN die in het rapport worden aangehaald.

Essentiële grensovergangen zoals de noordelijke grensovergangen Erez en Al-Mantar – bij de Israëli’s bekend als Karni – blijven gesloten, waardoor de toegang tot het noorden van Gaza wordt belemmerd.

In het rapport staat dat Israël niet heeft voldaan aan de voorwaarden van het National Security Memorandum (NSM-20), dat in februari door de regering van de Amerikaanse president Joe Biden is uitgegeven en dat vereist dat landen die Amerikaanse veiligheidssteun ontvangen, de levering van humanitaire hulp in Gaza effectief vergemakkelijken. .

Logistieke problemen

Refugees International heeft ontdekt dat logistieke problemen in Egypte en Jordanië de distributie van levensreddende hulp aan mensen in Gaza beperken.

De grensovergang bij Rafah tussen Gaza en Egypte, die in de eerste plaats bedoeld is voor commerciële leveringen, heeft niet de capaciteit om de grote hoeveelheid hulp te verwerken die de Gazastrook nodig heeft. De Egyptische autoriteiten probeerden ook elke grootschalige humanitaire respons in Noord-Sinaï, dat een militaire zone is, te ontmoedigen.

Uit het rapport blijkt dat Egypte reageerde op de Israëlische druk om zijn grenzen open te stellen voor Palestijnse vluchtelingen door het toezicht te intensiveren en de toegang tot het grensgebied voor hulporganisaties te reguleren, en door toezicht te houden op de in- en uitgang van individuen van en naar Gaza.

Liefdadigheidsinstellingen die vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman hulp verlenen aan Gaza, vertelden Refugees International dat Israëlische functionarissen ‘moeilijke obstakels’ hebben gecreëerd die voorheen niet bestonden, en dat ze nog geen duidelijke standaardprocedures hebben verstrekt aan de Jordaanse autoriteiten.

READ  Demonstranten van Greenpeace Oekraïne binden een kajak vast aan een Russische olietanker

Nieuwe barrières, zoals nieuwe inspectievereisten, belemmeren ook de hulp bij de Allenby Bridge die Israël binnengaat en de grensovergang Kerem Shalom (Kerem Shalom).

Roept op tot een staakt-het-vuren

Het rapport riep de strijdende partijen in Gaza op om “onmiddellijk overeenstemming te bereiken over een wederzijds staakt-het-vuren en alle gijzelaars vrij te laten”, evenals “zich te houden aan het internationale humanitaire recht en zich te onthouden van elke actie die de rechten, veiligheid en waardigheid van Palestijnen en buitenlanders bedreigt. .” Israëlische burgers.”

De Verenigde Staten, Qatar en Egypte hebben wekenlang geprobeerd een overeenkomst tot stand te brengen waarbij Hamas Israëlische gevangenen zou vrijlaten in ruil voor een staakt-het-vuren van zes weken, de vrijlating van enkele Palestijnse gevangenen en meer hulp aan Gaza.

Maar drie dagen onderhandelen met Hamas deze week over een staakt-het-vuren in Gaza leverde geen doorbraak op, minder dan een week voor het begin van de heilige maand Ramadan – de onofficiële deadline voor het bereiken van een akkoord.

De Internationale Vluchtelingenorganisatie riep ook op tot een einde aan de aanvallen op burgers en infrastructuur en om de Verenigde Naties en hulporganisaties in staat te stellen bevolkingsgroepen in nood te bereiken.

Naast andere aanbevelingen zei het rapport dat Israël zich moet onthouden van “het lanceren van een militaire aanval in Rafah en andere acties die zouden kunnen leiden tot verdere ontheemding van Palestijnen of het verergeren van de humanitaire crisis.”

Het Israëlische leger bereidt zich voor op een lang bedreigde grondinvasie in de grensstad Rafah in de zuidelijke Gazastrook, waar meer dan de helft van de 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook gedwongen ontheemd is.

READ  Russisch-orthodoxe priesters worden vervolgd door de staat en de kerk vanwege hun steun aan de vrede in Oekraïne

Sinds 7 oktober zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza minstens 30.800 Palestijnen gedood en 72.198 gewond geraakt. Het dodental in Israël als gevolg van de Hamas-aanvallen op 7 oktober bedraagt ​​1.139.