juni 24, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Gezondheidszorg in Nederland

Gezondheidszorg in Nederland

De drie dekkingsplannen bieden een brede gezondheidszorgdekking voor vrijwel de gehele bevolking van Nederland. Deze omvatten een concurrerend sociaal ziektekostenverzekeringssysteem voor palliatieve zorg, een systeem met één betaler voor langdurige zorg en gemeentelijke systemen voor sociale zorg.

Net als de rest van Europa heeft Nederland te maken gehad met de hoge druk van de Covid-19-pandemie en kende het in 2020 een tijdelijke daling van de levensverwachting. De ongekende spanning veroorzaakt door Covid-19 was een duidelijke uitdaging op alle niveaus van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.

Gezondheidsstatus van Nederland

De levensverwachting in Nederland ligt een jaar boven het EU-gemiddelde, maar de stijging is de afgelopen tien jaar afgenomen. Als gevolg van de Covid-19-pandemie daalde de levensverwachting tussen 2019 en 2020 met 0,7 jaar – vergelijkbaar met het EU-gemiddelde. Longkanker, beroertes en ischemische hartziekten waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de sterfgevallen in 2019. In 2020 was één op de vijftien sterfgevallen te wijten aan Covid-19.

risicofactoren

Gedragsrisicofactoren spelen in Nederland een kleinere rol bij sterfgevallen dan het EU-gemiddelde. Zowel de rokers- als de obesitascijfers liggen onder het EU-gemiddelde. Eén op de vijf sterfgevallen in 2019 was echter te wijten aan tabaksconsumptie – een hoger aandeel dan in de Europese Unie – en de zwaarlijvigheidscijfers onder volwassenen zijn de afgelopen twintig jaar toegenomen. Nederlandse volwassenen en adolescenten zijn lichamelijk actiever dan die in andere EU-landen.

Zorgsysteem van Nederland

Nederland geeft per hoofd van de bevolking meer uit aan gezondheidszorg (€3.967) dan het EU-gemiddelde (€3.523). De uitgaven aan poliklinische medicijnen en medische apparatuur worden laag gehouden, geholpen door volume- en prijscontrolebeleid en gevestigde beoordelingsprocessen op het gebied van gezondheidstechnologie. Publieke middelen dekken een hoog percentage van de gezondheidszorguitgaven, wat resulteert in een lager aandeel van de eigen uitgaven aan gezondheidszorg dan het EU-gemiddelde.

prestatie

Nederland heeft een van de laagste sterftecijfers door vermijdbare en behandelbare oorzaken in de EU. De meeste vermijdbare sterfgevallen worden veroorzaakt door longkanker, terwijl darmkanker en borstkanker verantwoordelijk zijn voor 40% van de sterfgevallen door behandelbare oorzaken. De sterftecijfers als gevolg van ischemische hartziekten, beroertes en longontstekingen behoren tot de laagste in de EU.

Toegang

De Nederlandse bevolking heeft historisch gezien te weinig behoefte aan medische behandeling, maar dit veranderde tijdens de Covid-19-pandemie, toen veel niet-dringende diensten werden geannuleerd of uitgesteld. Er zijn aanwijzingen dat 15% van de mensen in de eerste twaalf maanden van de epidemie de zorg moest verlaten. Telecommunicatie werd gebruikt om de toegang tot diensten te behouden.

Expansiviteit

De reactie van het gezondheidszorgsysteem op Covid-19 heeft met obstakels te maken gehad, waaronder fragmentatie bij het testen, het traceren van contacten en vaccinatie-inspanningen. Na een langzame start versnelde de vaccinatiecampagne en eind augustus 2021 had 63% van de bevolking twee doses (of gelijkwaardig) gekregen.

OESO/Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgsystemen en -beleid (2021), Nederland: Country Health Profile 2021, Health Status of the EU, OESO-publicatie, Parijs/Europa Observatorium voor gezondheidszorgsystemen en -beleid, Brussel.