juni 17, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Tussentijdse Nederlandse oplossing voor de overstroming

Als Piet-Hein Daverveldt elke ochtend naar zijn werk gaat, tussen de kerken en stenen van de Nederlandse stad Delft, voelt hij dat de geschiedenis aan zijn zijde staat. “Je weet natuurlijk dat jij de volgende in de rij bent”, zegt hij. “Je hebt in het verleden op de schouders van zo velen gestaan.” Op Oude Delft 167, Het is gemakkelijk om te zien wat hij zegt. Op dit adres staan ​​en omhoog kijken, wapenschild, ramen met zachte panelen, majestueuze gotische gevel. Gedaan 1505. Dit is de stad gemeenschappelijk huis, Vertaald als het hoofdkantoor van Lokaal waterschap, Is voorzitter van DoverWelt – or Dijkwacht Zoals zijn titel bekend is.

Dit elegante gebouw werd de Delft gemeenschappelijk huis Binnen 1645,,En het is ook heel nieuw in de wereld van de waterschappen. Bekend in het Nederlands Waterschap Of Water bord, Sommigen vinden hun wortels 12e CIngang. “Vooral boeren moesten zich verenigen om hun land te beschermen”, legt co-auteur Tracy Mets uit. Zoet & Zout: Water en Hollands. “Natuurlijk is elke ketting zo sterk als de zwakke schakel, dus er was gemeenschappelijke druk op iedereen om zijn steentje bij te dragen om hun landbouwgrond droog te houden.” Zelfs vandaag de dag is het in bijna een land nog steeds logisch Een derde van het land En Half van huizen Ligt nog steeds onder zeeniveau. Nederlandse pijlers (laaggelegen akkers teruggewonnen op de zee) en dammen moeten gezamenlijk worden onderhouden.

Deze natuurramp – ‘Nederland’ betekent ‘laag land’ – helpt de groeiende macht van waterschappen te verklaren. Tegen de tijd dat Vermeer en Rembrandt halverwege de 17e eeuw hun penselen natmaakten, Besturen mogen hun eigen belastingen heffen En vervuilers moeten straffen. Op het kantoor van Waterschap Reginald in Leiden vind je meer Twee meter lange paal met een ijzeren afdichting – Ooit gebruikt om mensen in het gareel te houden. Toch zeggen de Mets: The Water bord Waren eigenlijk representatieve organisaties. Hoewel niet democratisch in de moderne zin, werden ze gemeenschappelijk behandeld, waarbij boeren of burgers hun lokale organisatie vormgaven. De Mets stellen dat de besturen de basis vormden van de post-Nederlandse democratie.

READ  Trigo, ALDI Nord Open Nederland' eerste AI-aangedreven wrijvingsloze supermarkt

Waterschappen zijn duidelijk gevormd uit de verloren tijd van watergilden en ruwe kragen. waar ooit? Was 3.500, Alleen maar 21 over, Een vertegenwoordiging nationaal Vereniging. Maar hoewel hun aantal is verminderd, is hun rol aantoonbaar uitgebreid: naast het organiseren en onderhouden van waterkeringen, Zij ook Waterkwaliteitscontrole, rivier- en kanaalverantwoordelijkheid Onderhoud En rioolwaterzuivering. Hun unieke geschiedenis is nog steeds doorgedrongen in het hedendaagse Nederlandse leven. Afgezien van de mooie voorbeelden zoals baksteen en steen, is dit duidelijk te zien in de taal. Termijn DijkwachtDe aristocratische tonen zijn bijvoorbeeld verschillend – lNog een keer Dat betekent Geul nummer, Een opmerkelijke herinnering aan het diepe feodale verleden van Holland. Ondertussen gebruiken Nederlandse politici het werkwoord Kei De zin van samenwerking in waterschappen beschrijven.

De geschiedenis van waterschappen heeft ook praktische hedendaagse implicaties. Zo zamelen waterschappen, net als hun middeleeuwse voorgangers, nog steeds zelfstandig geld in. Gezinnen betalen ruim twee soorten belastingen: aan hun gemeente en aan hun waterschap. Bovendien, zoals Emily Sturm stelt, brengt deze vrijheid duidelijke financiële voordelen met zich mee. Anders dan elders, komt waterbeheeronderwijs of huisvesting met geld, het Nederlandse model “garandeert” dat de schatkist altijd vol zal zijn, legt Sturm uit, projectmanager bij Blue Deal, een organisatie die de Nederlandse waterexpertise in het buitenland promoot. Dat zie je terug in de cijfers: waterschappen vormen op 95% van hun budget komt van hun eigen belastingen. Vergelijk het recente Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling met de Amerikaanse staat Texas Aangekondigd Houston en zijn provincie Geen nieuwe financiering beschikbaar voor hulpverlening bij overstromingen – ondanks de vraag van 1,3 miljard dollar (1 miljard)

READ  Nederland: "We weten wat er mis mee is en het creatieve team werkt eraan om de stemmen goed te krijgen"! - Eurovisie Nieuws | Muziek

Tegelijkertijd is de Water bord Zet de lange traditie van een open en gekozen regering voort. De meeste bestuursfuncties worden nu rechtstreeks door het publiek gekozen, met een paar meer Bijgedragen aan bedrijfsbelangen in industrie, landbouw en milieu. Toegegeven, de gemiddelde Nederlander geeft vaak niets om zijn lokale bestuur: Rens Huisman van Waterschap Zuiderzeeland vergelijkt ze met voetbalscheidsrechters: je negeert ze als ze goed werken. Toch is deze diepe bron van lokalisme nuttig. Ten eerste, zegt Daverwelt, bevordert democratie transparante investeringen en toezicht. Een andere is dat de boards worden ingehuurd door experts en geselecteerd om hun eigen ruimte te begrijpen. Deze zomer kwam dit regionalisme naar voren toen de besturen verschillende strategieën aannamen om de overstromingen te bestrijden. In Rivieraland, over de waterwegen, spoedden de bemanningen zich Onderzoek de akoestiek van lokale dijken. In Limburg, ingeklemd tussen België en Duitsland, staat het bestuur voorgesteld a euregionaal Houding Dekt alle drie de landen.