juli 25, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Tien aardwarmteprojecten in Nederland ontvangen SDE-subsidie

Tien aardwarmteprojecten in Nederland ontvangen SDE-subsidie


Nederland, Nederland (Bron: Flickr/veitliveit, Creative Commons)

In Nederland zijn tien geothermieprojecten, variërend van diepe geothermie tot warmtepompprojecten, gesubsidieerd vanuit het SDE++ programma.

Alle tien ingediende aardwarmteprojecten hebben een positief resultaat gekregen in de editie 2023 van het subsidieprogramma Duurzame Energieproductie en Klimaat (SDE++) van de Nederlandse overheid. Het totale subsidiebedrag voor aardwarmteprojecten dat in deze ronde wordt voorgesteld bedraagt ​​bijna 1,4 miljard euro.

De aanvraagronde voor de SDE++ 2023 start in augustus 2023.

Er zijn subsidies toegekend aan de volgende organisaties en programma’s:

De SDE++ is een exploitatiesubsidie ​​die bijdraagt ​​aan het verwezenlijken van de doelstelling van het kabinet om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met minimaal 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Voor de ronde 2023 is in totaal 8 miljard euro uitgetrokken. In de categorie geothermie werd 791 miljoen euro toegekend aan diepe geothermische projecten, terwijl 606 miljoen euro werd toegekend aan geothermische warmtepompprojecten.

De werkelijke monetaire kosten in de SDE++ zullen naar verwachting aanzienlijk lager zijn, namelijk de daadwerkelijke realisatie van marktprijzen en projecten voor energie en CO2 en de hoeveelheid geproduceerde energie of CO2-reductie. Als alle projecten volledig op maximale output worden uitgevoerd, zullen de in aanmerking komende projecten leiden tot 2,4 Mton CO2-reductie per jaar.

Het grootste deel van de subsidie ​​(circa 2 miljard euro) ging naar projecten voor het afvangen en opslaan van CO2. Andere projecten die in de subsidieregeling vallen zijn biomassa, windenergie, luchtwarmtepompen en zon-PV.

READ  Duitsland, Denemarken, Nederland en België ondertekenen காற்று 135 miljard zeeluchtovereenkomst - EURACTIV.com

Bron: Geothermie Nederland En dit De nationale overheid van Nederland