De Nederlanders De provincie Noord-Brabant heeft de start aangekondigd van de aanleg van een 500 meter lange, grondgebonden zonnefietsbaan. Aan de provinciale weg N285 bij Wagenberg.

Het PV-systeem wordt geïntegreerd Asfalt toplaag en 600 zonnepanelen van onbepaald type. “Het project is er vooral op gericht om meer ervaring op te doen met het gebruik van zonnecellen op fietspaden”, aldus de provincie, die eraan toevoegt dat er al twee soortgelijke systemen zijn ingezet op de N395 bij Oirschot en bij Grave, ten noorden van de N324. Brabant zelf.

Over een periode van 5 jaar zullen experts van de provincie de weerstand van de zonnepanelen tegen mechanische belasting beoordelen, met name in aanwezigheid van voetgangers en fietsers. de kosten van het onderhoud ervan en de energieopbrengst van de PV-installatie.

Zonnewegen zijn geen onbekend begrip in Nederland. In 2016 is een fietspad bij Amsterdam voorzien van zonnepanelen en in 2020 is er een aangelegd in de provincie Utrecht. De haalbaarheid en economische levensvatbaarheid van zonnewegen zijn echter nog steeds controversieel.

Dat zegt het provinciebestuur De aanleg van het zonnefietspad in Wagenberg maakt deel uit van een groter project genaamd “Zon op Infra”, een project van de Nederlandse overheid om de levensvatbaarheid van zonne-energieopwekking op weginfrastructuur te testen. Het project omvat het gebruik van zonne-energie-installaties op snelwegen en geluidsschermen.

READ  WK vrouwen: Zweden verslaat Zuid-Afrika; Nederland begint

De Nederlandse autoriteiten worstelen met het identificeren van oppervlakten om grootschalige PV-installaties te plaatsen vanwege landtekorten. In de afgelopen jaren hebben onderzoeksinstituten en particuliere bedrijven geprobeerd de haalbaarheid aan te tonen van zonne-energieprojecten op niet-landbouwgrond, waaronder dijken, daken, zee- en oceaanwateroppervlakken.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden hergebruikt. Als u met ons wilt samenwerken en een deel van onze inhoud wilt hergebruiken, neem dan contact op met: [email protected].