september 25, 2022

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Staal wordt straks geproduceerd uit België met milieuvriendelijke kolen uit Nederland

Een staalfabrikant in Gent, België ArcelorMittal Vervanging van een deel van de kolen die voor de staalproductie worden gebruikt door biocoal. Het is een alternatief voor steenkool geproduceerd uit houtresten. Nederlands bedrijf Permanente volgende ArcelorMittal zal uiteindelijk jaarlijks 350.000 ton biocoal produceren.

Hiermee zet de staalproducent een kleine maar belangrijke stap naar een meer duurzame productie. Staalindustrie wordt ook als één gegeven Grote stralers In Europa is dit soort duurzaamheidsacties belangrijk.

Voor Perpetual Next betekent de deal een verdubbeling van hun biochar-productie. Het bedrijf heeft een gepatenteerd systeem om steenkool te produceren uit ‘houtreststromen’. Het heet WrijvingHet komt uit het Frans TorrefierVrij vertaald betekent dat: Om te bakken. In reactortanks wordt het houtmateriaal bij hoge temperaturen ‘geroosterd’ in een omgeving met zeer weinig zuurstof. Deze warmte levert uiteindelijk steenkool op, die zich qua gebruik vergelijkbaar met fossiele steenkool gedraagt. Maar omdat het van ‘vers’ hout is gemaakt, kun je deze houtskool in principe eindeloos maken, met een beperkte voorraad steenkool.

Waar komt biomassa vandaan?

Het hout is afkomstig uit conventionele bosconserven en restafval uit de meubelindustrie. Het is allemaal gecertificeerd door een externe partij”, zegt Joost Oostveen, woordvoerder van Perpetual Next. Met andere woorden, er worden geen bomen gekapt om biochar te produceren.

Hoewel het proces hoge temperaturen vereist, wijst Oostveen erop dat het klimaatneutraal is. “Aanvankelijk wordt er wat energie gebruikt om het reactorvat te laten werken. Maar daarna levert het zijn eigen energie omdat we gas kunnen maken door houtresten te verhitten. Dat gas halen we dan uit de reactor en gebruiken het om het hout te verwarmen. Je krijgt dus een continu proces waarbij we continu houtachtige biomassa toevoegen.

READ  Nieuw-Zeeland won de T20-serie in Nederland

Het idee van torrefactie is niet nieuw, maar het is al lang moeilijk om massale adoptie te krijgen. “De industrie investeerde miljarden in de technologie en er ontstonden veel kleine bedrijven. Maar niet al die bedrijven konden biochar op grote schaal produceren”, zegt Ostwein. Door het succes van Perpetual Next kan ArcelorMittal nu meer steenkool op aanvraag leveren.

Martijn van Rheenen, CEO van Perpetual Next, is verheugd met de deal en het succes van zijn bedrijf. “We hebben met ons team 9 jaar en meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in deze unieke torrefactietechnologie. Door met ArcelorMittal groen staal te maken, hebben we opnieuw een nuttige toepassing voor onze koolstof gevonden. Dit eerste project met een staalfabriek in Kent zal genereren voor Perpetual Next in de eerste 5 jaar zo’n 250 miljoen euro Euro is de omzet ArcelorMittal produceert staal in achttien landen, dus we zien dit project in Gent als een mooie start.

Niet om te branden

ArcelorMittal gebruikt geen biocoal als brandstof om de warmte te produceren die nodig is om staal te maken. Biocoal krijgt een hoogwaardige toepassing als ‘cokes’: een koolstofbron om uit ijzererts ijzer en uiteindelijk staal te maken. Momenteel wordt hiervoor steenkool gebruikt, maar biocoal werkt goed en bespaart 2,5 ton CO2 per ton steenkool, aldus een persbericht van ArcelorMittal.

Ook belangrijk voor Perpetual Next is dat hun steenkool niet als energiebron wordt gebruikt. “We hebben een verzoek gekregen van het energiebedrijf. Maar je verbrandt weer kolen, dat is zonde omdat je het efficiënter zou kunnen gebruiken. Oostveen noemt drie hoogwaardige toepassingen: staal, cement en de biochemische industrie. koolstof als grondstof, en steenkool heeft dit materiaal

De vraag overtreft het aanbod naar hernieuwbare steenkool

In eerste instantie zal Perpetual Next 30.000 ton (30 miljoen kilogram) biocoal leveren. “Die hoeveelheid kan nog worden geproduceerd met bestaande reactoren. Maar de komende jaren wil ArcelorMittal optrekken tot 350.000 ton per jaar. Dat betekent een verdubbeling van onze capaciteit. Dus bouwen we in de toekomst nog zestien kernreactoren. Volgens Oostveen is de productiecapaciteit een van de barrières voor de levering van biokolen. “De vraag overtreft zeker het aanbod. Dat is nu het grote probleem”, zei hij.

Oostveen denkt niet dat biocoal de enige oplossing is voor vervuilende industrieën. “Het zal deel uitmaken van de mix. Er is veel nodig om de industrie te verduurzamen, en daarvoor is biocoal niet genoeg. Ook voor ArcelorMittal is 350.000 ton slechts een fractie van het totale kolenverbruik. Volgens de laatste cijfers is het bedrijf heeft in 2019 al 5,5 miljoen ton steenkool gewonnen.

Waterstof en industrie

Deze stap kan echter erg belangrijk zijn. Dit toont aan dat er ook niet-fossiele koolstofbronnen zijn in chemische processen. Perpetual Next doet nu onderzoek om aan te tonen dat biocoal geschikt is voor de cement- en chemische industrie, zodat het deze ook kan gaan leveren. Zo kunnen zelfs deze als zeer vervuilende sectoren worden verduurzaamd. Ze moeten echter allemaal nog een stabiele warmtebron vinden, wat vaak nodig is voor dit soort processen. Die warmtebron kan bijvoorbeeld komen van waterstof of (minder kwalitatieve) biomassa.

READ  Euro's grote winnaars winnen, maar Nederland gaat naar Dutch – Women's Football Weekly | Amerikaans voetbal