februari 5, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Sociale integratie en geestelijke gezondheid van Somalische vluchtelingen in Nederland: de rol van ervaren discriminatie – Nederland

Koppelingen

BMC Volksgezondheid Jaargang 22, Artikelnummer: 2223 (2022) Citeer dit artikel

Overzicht

Achtergrond

We beoordelen of sociale integratie wordt geassocieerd met geestelijke gezondheid onder Somalische vluchtelingen in Nederland en hoe dit verband wordt gemodereerd door ervaren discriminatie.

methoden

We hebben lineaire regressie- en formele bemiddelingsanalyses uitgevoerd op de minderheidsgegevens van het enquêtecohort (n = 417) om te beoordelen of de effecten van twee aspecten van sociale integratie – beheersing van de Nederlandse taal en informele contacten met autochtonen – op de geestelijke gezondheid worden gemedieerd of gemodereerd door ervaren discriminatie.

Resultaten

Nederlandse taalvaardigheid was positief geassocieerd met geestelijke gezondheid, maar ervaren discriminatie. Informeel contact met autochtonen was niet significant geassocieerd met geestelijke gezondheid of ervaren discriminatie. Er was marginaal significant bewijs (p < .1) dat ervaren discriminatie het positieve verband tussen Nederlandse taalvaardigheid en geestelijke gezondheid modereerde.

Discussie

Een hogere beheersing van de Nederlandse taal lijkt gunstig te zijn voor de geestelijke gezondheid van Somalische vluchtelingen, maar dit effect kan deels teniet worden gedaan door sterkere ervaringen met discriminatie.

READ  Nederlanders in Rusland schamen zich steeds meer