mei 30, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

RVO maakt de eerste waterstofvertoning van de grootste zeelucht van Nederland

Terwijl Nederland in een stroomversnelling raakt om zijn ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te realiseren, ondergaat het energiesysteem grote veranderingen met het toenemende aandeel van hernieuwbare energie. Volgens een rapport in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan overtollige elektriciteit opgewekt door zeewater en andere hernieuwbare energie worden gebruikt om aan de groeiende vraag naar groene waterstof te voldoen, zelfs tegen lagere importprijzen voor waterstof.

RVO heeft eerder deze maand het Nederlandse rapport Systeemintegratie Offshore Wind 2030-2040 in het Engels uitgebracht.

Het rapport is uitgebracht na een onderzoek naar het Nederlandse Maritieme Fasen en Energiesysteem door Gidehouse en Bernadette in nauwe samenwerking met Kasuni en Tennedy.

De studie schat dat de geïnstalleerde zeewatercapaciteit in Nederland in 2040 38,5 gigawatt zal zijn, en 31 gigawatt in internationale, Europese en regionale omstandigheden – elk voorspelt verschillende geïnstalleerde zeewatercapaciteit in het land in 2050.

23 gigawatt aan groene waterstofcapaciteit geleid door binnenlandse energieconversie met Nederlandse overheid

In Nationale situatieDe Nederlandse overheid wordt beschouwd als energie getransformeerd en opgericht Capaciteit zeelucht in 2050 72 GWDe regionale situatie draait om de verantwoordelijkheid van lokale en regionale overheidsinstanties, wat zal leiden tot 43 gigawatt aan zeewindenergie tegen het midden van de eeuw.

De Europese omgeving, die naar verwachting de Nederlandse zeewindcapaciteit in 2050 zal verhogen tot 42 GW, wordt beschouwd als “Europa’s sterkste sturing” en de internationale omgeving is gebaseerd op een volledig open internationale markt die leidt tot 38 GW zeelucht in Nederland in 2050 .

zal kijken 2040 en 38,5 GW zeelucht Het land kan zoveel zijn als het wil, want het pad van energieoverdracht is in handen van de Nederlandse overheid 23 GW groene waterstofcapaciteit3 GW tot 4 GW in 2030 onder het Klimaatakkoord, zo blijkt uit het onderzoek.

READ  Nederlanders herhalen enkele hindernissen van regeringswege wanneer zaken verspringen

Met 31 gigawatt offshore windenergie is de optimale elektrolysecapaciteit voor internationale en Europese omstandigheden ongeveer 8 gigawatt, terwijl de optimale capaciteit voor regionale omstandigheden 20 gigawatt is, aldus het rapport.

Door tegen 2040 groene waterstof aan de mix toe te voegen, wordt deze steeds populairdere energiebron niet alleen groter dan gepland, maar wordt ook fasecongestie voorkomen en kunnen de doelstellingen voor zeewater verder worden verhoogd.

Zoals aangekondigd in november vorig jaar heeft Nederland besloten De zeelucht verdubbelt het doel Het werkt er nu aan om tegen 2030 nog eens 10 GW aan zijn systeem toe te voegen.

In het RVO-rapport staat dat 31 gigawatt offshore windenergie in 2035 zonder grote problemen kan worden geïntegreerd met de geplande hoogspanningsfase, terwijl 38,5 gigawatt offshore windenergie voor veel verstoringen kan zorgen. Om dat laatste te voorkomen lijkt de mogelijke uitbreiding van het hoogspanningsnet in 2040 mogelijk en is volgens het rapport tot op zekere hoogte al voorzien in het investeringsplan 2022 van TenneT.

“Het overschot zal naar verwachting echter telkens op grote schaal worden omgezet in waterstof omdat de finale vraag naar elektriciteit niet altijd voldoende is, maar er is wel voldoende vraag naar groene waterstof.”Het rapport zegt.

Op dit moment lopen er in Nederland meerdere zeewater-first waterstofprojecten Het eerste groene waterstofproject op zeePosHYdon, in Het werk begon Vorig jaar kende de RVO het een subsidie ​​toe van 3. 3,6 miljoen.

Eerder deze maand hebben Neptune Energy en de Duitse zeewaterontwikkelaar RWE Bekend gemaakt Waterstoftrekproject vanuit een zeebries in het Nederlandse veld van de Noordzee.

READ  Het Nederlandse Kovit 7-daags gemiddelde daalt naar de 22e dag, maar ligt boven de 12.000

genaamd h2opZee heeft het project tot doel 300-500 MW elektrolysecapaciteit op te wekken in de Noordzee, om groene waterstof te produceren met zeewater en via een bestaande pijpleiding aan te landen. Met een capaciteit van 10-12 GWDaarom is het volgens het consortium nu al aangewezen om groene waterstofproductie op gigawattschaal verder vrij te geven.