Foto: SD Pictures

Soest: vuurwerkvrije zones en verkoopdagen vuurwerk

SOEST - Nog even en 2018 loopt ten einde. In deze periode treffen brandweer, politie en gemeente extra (brand)veiligheidsmaatregelen om de jaarwisseling in een goede en veilige sfeer te laten verlopen.

In Soest zijn dit jaar twee vuurwerkvrije zones aangewezen rond de Plantage en de gymzaal aan de Smitsweg en rondom Zorgcentrum Molenschot. Burgemeester Rob Metz: "Door twee vuurwerkvrije zones aan te wijzen willen we overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2018/2019 zo veel mogelijk beperken voor mens en dier."
Burgemeester Rob Metz: "Mijn grootste zorg is illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is onbetrouwbaar. Zeker bij grotere hoeveelheden. Als één onderdeel afgaat, gaat de rest ook af. De gevolgen zijn dan niet te overzien. Dan heb je het gewoon over zware explosieven."
Om het signaal af te geven dat het bezit van illegaal vuurwerk en het illegaal afsteken niet getolereerd wordt, richt de politie zich de komende periode extra op illegaal vuurwerk door de inzet van een vuurwerkteam.
Heeft u het vermoeden dat ergens in uw buurt een grotere hoeveelheid illegaal vuurwerk wordt opgeslagen (u ziet bijvoorbeeld dat grote pakketten worden afgeleverd), meld dit dan via het telefoonnummer van de politie: 0900-8844. U kunt het ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Vuurwerk mag alleen gekocht worden op 28, 29 en 31 december bij de erkende vuurwerkwinkels. Op zondag 30 december mag er geen vuurwerk worden verkocht. Als je onder de 16 jaar bent, moet je begeleid worden door een volwassene. Vuurwerk dat niet in een van deze winkels is gekocht, is altijd illegaal! Dat geldt voor alle vuurwerk dat in het buitenland gekocht wordt. Maar ook vuurwerk dat geen Nederlandse gebruiksaanwijzing heeft of vuurwerk dat op straat wordt verkocht, is illegaal vuurwerk. Heb je illegaal vuurwerk op zak, dan ben je strafbaar.
Legaal vuurwerk mag (buiten de vuurwerkvrije zones) tijdens Oud en Nieuw op 31 december vanaf 18.00 uur tot 2.00 uur 's nachts op 1 januari 2019 worden afgestoken. Je bent strafbaar als je hiervoor óf hierna nog vuurwerk afsteekt. Op het te vroeg afsteken van vuurwerk staat een boete van 100 euro.