Jan de Mos toont historische beelden.
Jan de Mos toont historische beelden. (Foto: Peter Beijer)

Historie onderwijs Soesterberg trekt veel belangstellenden

SOESTERBERG - Elke laatste woensdag van de maand wordt in Dorpshuis De Linde onder het motto 'een bakkie, plaatje en praatje' een themaochtend met een historisch karakter gehouden. Woensdag 28 november was het onderwerp: 'Terug naar school'. Organisator/presentator Jan de Mos toonde historische klassenfoto’s. Dat leverde veel herkenning op bij de 35 aanwezigen. Daarnaast vertelde hij over het onderwijs en de leermiddelen van vroeger. In 1805 werd de leerplicht ingevoerd.

In de buurtschap Den Bergh was er in die tijd nog geen schooltje. De afstand naar Soest was voor de kleintjes op hun klompjes over slechte zandpaden over de heide geen doen. Er werd al wel les gegeven door onbevoegden in een lokaaltje van een vervallen hofstede van Heerenhuys De Sterrenberg. Die onbevoegden waren tuinbazen van de buitenplaatsen. Hun echtgenotes verzorgden het handwerken voor de meisjes.
Het eerste 'bijschooltje' dateert van 1837. Kort daarvoor was meester Moesveld aangetrokken als eerste bevoegde onderwijzer. Dat zou tot 1922 de enige school blijven voor het openbare lager onderwijs. Jan de Mos: ''Moesveld is van groot belang geweest voor Soesterberg. Er zou een straat naar hem vernoemd moeten worden.”
In 1922 werden twee nieuwe scholen opgericht, een rooms-katholieke en een christelijk. De openbare school hield maar twee leerlingen over en werd gesloten. Door een actiegroep werd toen de Stichting Volksonderwijs opgericht en kon toch nog een doorstart worden gemaakt. Het aantal leerlingen nam weer toe en in 1929 konden ook zij een nieuw schoolgebouw betrekken. Soesterberg kent nog steeds drie basisscholen: openbare school De Startbaan, de RK Carolusschool en de christelijke basisschool De Postiljon.
De volgende themaochtend is, vanwege de feestdagen, op 19 december, en een keer 's middags. Dan wordt er teruggekeken op alle themaochtenden en de opgedane kennis getoetst met een pubquiz. Na afloop kan er nagepraat worden. De aanvang is 15.00 uur.