Logo soestnu.nl


Jan de Mos toont beelden van de historische weg. (Foto: Peter Beijer)
Jan de Mos toont beelden van de historische weg. (Foto: Peter Beijer)

Weg der Weeghen thema tijdens laatste koffieochtend seizoen

SOESTERBERG - De laatste koffieochtend voor de zomer op woensdag 30 mei gehouden in dorpshuis De Linde. Elke laatste woensdag van de maand behandelt Soesterberger Jan de Mos er een historisch thema over het dorp. Deze ochtend was 'De Weg der Weeghen' het gespreksonderwerp. De weg, die nu onder meer door het leven gaat als de Amersfoortseweg, heeft een rijke historie.
De geschiedenis van de Wegh der Weegen is al ruim 350 jaar oud en begint al voor 1647. De Wegh is in een aantal opzichten uniek, zowel door zijn geschiedenis als door zijn ontwerp. De aanleg van deze bijzondere, 11 km lange en in oorsprong kaarsrechte weg was een gezamenlijk initiatief van Amersfoort en de Staten van Utrecht.
Amersfoorter Jacob van Campen, destijds bekend als architect en schilder, was de ontwerper van de Amersfoortseweg. Van Campen wilde met één grote ingreep, een doorsnijding van de heide, een totale herschepping van het landschap bewerkstelligen. Op veel plaatsen van de nieuwe weg werden de bestaande structuur van de weg, de vakken en de sorties gebruikt als basis voor verdere ontwikkeling. De sorties (zijwegen) werden verlengd en voorzien van dwarsverbindingen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in Soesterberg. Aan het einde van de achttiende eeuw was daar een kleine buurtschap ontstaan. Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeide Soesterberg verder uit in het kielzog van de militaire ontwikkelingen. Een aantal verlengde sorties vormt de structuur van het dorp.
Aan de hand van beeldmateriaal liet De Mos zien hoe karakteristieke buitenplaatsen ontstonden, zoals Zandbergen en Beukbergen. Ook uitspanningen als Spitfire en de Spitsheuvel werden benoemd. Het leverde veel stof op tot herinneringen en anekdotes van de circa dertig aanwezigen.
De volgende koffieochtend in dorpshuis De Linde is op woensdag 26 september. Thema is dan 'de Franse tijd en de Pyramide van Austerlitz'. Gert Lamers is tijdens deze bijeenkomst, die start om 10.00 uur, de gastspreker.

Meer berichten
Shopbox