Logo soestnu.nl


Opnieuw HKZ- kwaliteitskeurmerk voor Niercentrum Midden-Nederland

SOEST - De dialysecentra van het Niercentrum Midden-Nederland voldoen aan de nieuwe normen voor goede en veilige patiëntenzorg. Het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is daarom verlengd met drie jaar. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt patiënten centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
In het Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis St Jansdal de zorg voor patiënten met een nierziekte in de regio Midden-Nederland. Het Niercentrum heeft dialyselocaties in Harderwijk en Amersfoort. Patiënten kunnen er terecht voor alle vormen van nierfunctievervangende therapie, zoals hemodialyse en peritoneaal dialyse. De patiënt kan kiezen wanneer en wanneer de behandeling plaatsvindt. Soms kan dat gewoon thuis. Ook werkt het centrum aan allerlei innovatieve ontwikkelingen waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie krijgt in zijn eigen behandelproces.
Om de kwaliteit van dialysecentra te borgen, heeft HKZ normen opgesteld waaraan een dialysecentrum moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de keuzemogelijkheden die een patiënt heeft voor zijn behandeling en de aanwezigheid van voldoende en gekwalificeerd personeel. Een andere belangrijke eis van HKZ is dat dialysecentra preventief te werk gaan op het gebied van patiëntveiligheid. Internist-Nefroloog Kwok Wai Mui is blij met het keurmerk: "Het zegt dat wij naast uitstekende zorg voor onze dialyse patiënten ook goed bezig zijn om de nierzorg toekomstbestendig te maken."
Kijk voor meer informatie op: www.stjansdal.nl/medische-informatie/specialismen-behandelcentra/niercentrum-midden-nederland

Meer berichten
Shopbox