Foto: Shutterstock

Presentatie coalitieakkoord en introductie kandidaat-wethouders in Soest

SOEST - De fracties van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), VVD, D66 en CU-SGP zijn bezig met de afronding van de coalitie-onderhandelingen. Woensdag 9 mei om 16.00 uur presenteren zij het coalitieakkoord en stellen de kandidaat-wethouders voor. Wie benieuwd is naar het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders, die is welkom bij de presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis.
Dinsdag 15 mei om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een debat over het coalitieakkoord. Naar verwachting worden de avond erna, op woensdag 16 mei om 19.30 uur, de nieuwe wethouders benoemd. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer berichten