Koninklijke onderscheiding voor vijf Soesters

SOEST - Vijf Soester inwoners hebben donderdagochtend 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen. R.H. van Dam kreeg de versierselen die horen bij de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. E. Boshuizen, F. Davelaar, W. Drost-Kuiper en de T. Koelewijn werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voorafgaand aan het uitreiken van de versierselen sprak de burgemeester Rob Metz de gedecoreerden persoonlijk toe.

T. Koelewijn (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Rob Metz: ''Van 1967 tot 2002 was de heer Koelewijn algemeen directeur en mede-eigenaar van drukkerij Atlas Soest. Maar na zijn pensionering besloot hij zich op een heel andere manier in te gaan zetten voor de samenleving. De partij Soest2002 ontstond, zoals de naam al zegt, in 2002, toen een aantal verontruste Soesters de handen ineensloeg en besloot hun overtuigingen over de toekomst van de gemeente in een lokale politieke partij vorm te geven. De heer Koelewijn was een van hen en Soest2002 is sinds de oprichting niet meer weg te denken uit het Soester politieke landschap. Hij heeft namens Soest2002 verschillende taken op zich genomen. Zo nam hij deel aan diverse sollicitatieprocedures, onder andere om leden voor de Rekenkamercommissie te werven, en was in 2017 betrokken bij het vacaturetraject voor de uitbreiding van de griffie. Ook nam de heer Koelewijn deel aan de vertrouwenscommissie voor de burgemeester en was hij een van de vaste bezoekers van het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze koepelorganisatie behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten. Zijn portefeuilles gingen voornamelijk over financiën, ruimtelijke ordening, sport en verkeer. De heer Koelewijn heeft veel bereikt als politicus voor zijn partij. Als fractievoorzitter stond hij de afgelopen periode voor zijn partij en voor de coalitie. Hij heeft bruggen willen bouwen, maar kon ook stevig in debat gaan. Persoonlijk contact is erg belangrijk voor de heer Koelewijn. Hij paste dit ook op andere vlakken toe: hij nam altijd de tijd voor alle e-mails die hij kreeg en beantwoordde deze uitgebreid en deskundig.''

E. Boshuizen (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Rob Metz: ''De heer Boshuizen staat bekend als iemand op wie altijd een beroep kan worden gedaan. Bescheiden, betrokken, en iemand die altijd klaarstaat voor zijn medemens. In 1981 startte hij als vrijwilliger bij de Soester afdeling van de EHBO. Hij heeft meerdere periodes zitting gehad in de controlecommissie financieel beleid van de vereniging. Maar hij heeft zich vooral ingezet als EHBO-hulpverlener tijdens grote Soester evenementen. De heer Boshuizen zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger van de Emmakerk in Soest. De werkzaamheden zijn zeer divers: hij is koster, controleert de kerk elke avond, voert allerhande huishoudelijke klussen uit, is een gewaardeerd lid van de schoonmaak- en tuinploeg en brengt mensen met een beperking (die wonen in de Willem Arntszhoeve) op donderdagavond naar de kapel. De heer Boshuizen is vele jaren bloeddonor geweest bij Sanquin. In 25 jaar heeft hij meer dan 64 keer geheel belangeloos bloed afgestaan. Van 2011 tot eind 2013 was de heer Boshuizen als EHBO'er en begeleider werkzaam bij De Blauwe Vogel. De vaak meervoudig gehandicapte kinderen werden met speciaal vervoer vanuit huis naar deze dagopvang gebracht, waarbij hij als bijrijder een oogje in het zeil hield. Sinds 2016 werkt hij een paar uur per week als chauffeur van de Seniorenbus van Stichting Welzijn Ouderen Soest.''

F. Davelaar (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Rob Metz: ''De heer Davelaar zet zich, naast zijn werk als ondernemer en een druk gezinsleven, met optimisme en bruisende energie in voor de Soester samenleving. Het begon allemaal in 1985 met het voorzitterschap van het Nederlands Scrabble Kampioenschap. Hij vond dat het NSK veel grootser en professioneler kon en wist de importeur van het Scrabblespel te strikken als sponsor. Hierdoor kreeg het kampioenschap in de loop der jaren een groter aanzien. In de jaren negentig was de heer Davelaar enkele jaren reserveagent bij de politie in Soest. Van 1998 tot 2004 maakte hij deel uit van het bestuur van voetbalvereniging VVZ'49. Toen de voetbalclub in economisch zwaar weer terechtkwam, werd hij gevraagd als voorzitter. Deze functie heeft hij drie jaar lang met verve vervuld en de vereniging van een dreigend faillissement gered. Vanaf 1999 is hij actief voor Stichting Bedrijventerrein Soestdijk en een van de centrale personen in de samenwerking met andere vergelijkbare organisaties en stichtingen. In de jaren erna is hij bestuurslid bij diverse stichtingen, als de Soestdijkse Grachten en de Soester Zakenkring. Ook de Gereformeerde Kerk De Open Hof (nu Protestantse Kerk Nederland) kon jarenlang op zijn inzet rekenen. Van 2003 tot 2007 was de heer Davelaar diaken, waarbij hij omzag naar mensen in de gemeente die behoefte hadden aan ondersteuning. Een keer per jaar kruipt hij in de rol van Hoofdpiet tijdens de intocht van Sinterklaas. Sinds 2011 is hij voorzitter van Novaka, een werkgeversorganisatie in de kantoorvakbranche in Nederland. Namens de Stichting Goede Doelen heeft een team van vrijwilligers deelgenomen aan de Ropa Run: een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Het doel was om een financiële bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker. De heer Davelaar zette zich voor beide doelen in: hij was een van de initiatiefnemers en voorzitter van Stichting Goede Doelen én hij is sinds jaar en dag betrokken bij het organiseren van de Ropa Run zelf. Met succes: Stichting Goede Doelen wist tienduizenden euro's bij elkaar te brengen.''

W. Drost-Kuiper (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Rob Metz: ''Mevrouw Drost-Kuiper zet zich al vele jaren in als vrijwilliger en mantelzorger. Vanaf de oprichting in 2004 is zij eerst lid en later voorzitter geweest van het Wijk Bewoners Team (WBT) Soestdijk/'t Hart. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij tal van projecten en activiteiten in de wijk, waaronder de totstandkoming van natuurspeelplaats het Spelepad, en een opruimsysteem voor hondenuitwerpselen, de Depodog. In 2016 besloot zij, met pijn in het hart, te stoppen en daarmee kwam er tevens een eind aan het WBT Soestdijk 't Hart. Mevrouw Drost-Kuiper is al jarenlang lid van atletiekvereniging Pijnenburg en ook daar actief als vrijwilliger. Als kantinemedewerkster draait ze eens in de zes weken trouw dienst en de afgelopen vier jaar is zij betrokken bij de Sylvester Cross, het hardloopevenement dat Soest op sportief gebied op de kaart heeft gezet. Ze assisteert bij het maken van de lunchpakketten voor de ruim 100 vrijwilligers en op de dag zelf staat ze als parcourswacht langs de route in het bos. Datzelfde doet ze ook al vijf jaar bij de Bosmarathon. Mevrouw Drost-Kuiper heeft ruim 25 jaar lang mantelzorg geboden aan haar tante. In het begin vooral met regelmatige bezoekjes, maar later ging dat in een steeds hogere frequentie. En veel intensiever, vanwege progressieve dementie en de noodzaak tot begeleiding. De laatste jaren ging de tante van mevrouw Drost-Kuiper sterk achteruit, zowel fysiek als geestelijk, en was zij haar steun en toeverlaat. Zonder haar jarenlange steun en toewijding, had het leven van haar tante ongetwijfeld veel minder kwaliteit gehad had ze, denkt de familie, haar hoge leeftijd niet behaald. Ook de buurvrouw van mevrouw Drost-Kuiper kan al meer dan twintig jaar op haar steun en hulp rekenen.''

R.H. van Dam (Officier in de Orde van Oranje Nassau)
Rob Metz: ''De heer Van Dam is een echte een no-nonsens man. Zijn leven is een succesverhaal, maar ook een rollercoaster! In 1973 studeerde de heer Van Dam cum laude af in de richting biologie/immunologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn eerste baan was bij diezelfde universiteit als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de faculteit Diergeneeskunde. Mede dankzij zijn inspanningen heeft de immunologie bij diergeneeskunde een internationale reputatie verworven. Van 1982 tot 2002 heeft de heer Van Dam diverse belangrijke functies bekleed: eerst als directeur en vicepresident, research & development bij Solvay Animal Health. Voor dezelfde organisatie vertrok hij een aantal jaar naar Brussel en Minneapolis in de functie van Vicepresident corporate. Terug in Nederland werd hij directeur bij Fort Dodge Animal Health en in 2000 CEO bij Pepscan Systems in Lelystad. In 2003 werd de heer Van Dam aangesteld als CEO bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Het NVI produceerde en distribueerde vaccins en vaccin-gerelateerde producten. In 2008 besloot de Nederlandse overheid, vanwege de economische crisis, het NVI te sluiten. Daar stak de heer Van Dam een stokje voor! Hij heeft zich hard gemaakt om de productieactiviteiten te privatiseren, om zo kennis en ervaring op het gebied van vaccinontwikkeling en
-productie voor Nederland te behouden. Hij is binnen het NVI aangesteld als 'kwartiermaker' om zijn visie en ideeën op papier te zetten en uit te werken. Dit heeft in 2012 geleid tot een succesvolle verkoop van het NVI aan het Serum Institute of India, waardoor Bilthoven Biologicals kon ontstaan. Een moeilijke en complexe operatie, waarmee de overheidsinstelling is getransformeerd tot een modern markgericht en internationaal befaamd vaccinproductiebedrijf. Tegelijkertijd was zijn doel de vaccinvoorziening voor ontwikkelingslanden te continueren. En met succes, want Bilthoven Biologicals is een van de twee producenten die in enorme aantallen vaccins levert aan Unicef. Op dit moment heeft de heer Van Dam mede de taak om van Bilthoven Biologicals een gezonde, succesvolle en schuldenvrije organisatie te maken. Door zijn lef en visie is Nederland een speler op wereldniveau rijker, dat een belangrijke bijdrage levert aan de lokale en regionale werkgelegenheid''

Meer berichten