Logo soestnu.nl


Foto: Wouter Vocke

Economie Soest trekt verder aan

SOEST - Soest profiteert mee van de landelijke economische opmars. Dat concludeert de gemeente naar aanleiding van de Economische Barometer, peildatum maart 2018. De ontwikkelingen in Soest zijn in lijn met de regionale trend. En in een aantal gevallen onderscheidt Soest zich positief. Onder andere met de groei van de werkgelegenheid, die hoger is dan in omliggende gemeenten. Ieder jaar maakt de gemeente Soest een Economische Barometer.

Zo heeft de gemeente inzicht in hoe de economische situatie in Soest zich verhoudt tot omringende gemeenten en enkele landelijke cijfers. Soest heeft in 2017 een beroepsbevolking van afgerond 23.000 personen waarvan 22.000 personen met een baan. In 2017 is het werkloosheidspercentage in Soest 4,3 %. In de jaren 2017 en 2016 is het werkloosheidscijfer fors gedaald. In 2017 is het aantal WW uitkeringen die de gemeente Soest uitkeert met 6,7 % gedaald. Anders dan de landelijke en regionale trend (kleine daling van 0,75%), ziet de gemeente namelijk ook hier een redelijk forse daling van 7%.

De arbeidsmarkt in Soest is in 2017 gegroeid met 1,6%. Dit is hoger dan de groei van de arbeidsmarkt in Regio Amersfoort (1%).

De grootste werkgelegenheidssectoren blijven Handel, Zakelijke diensten en Zorg. Dit jaar geeft de gemeente inzicht in het aandeel banen naar grootteklassen. Het MKB is de motor van de Soester economie, in 2017 is het MKB goed voor ruim 74% van de banen. Nog steeds is het zo dat er in Soest in vergelijking tot de regio Amersfoort meer Zzp-ers zijn, namelijk 20,5 % versus 15%. Het aantal gevestigde bedrijven in Soest is in 2017 met 3,1% gestegen.


Meer berichten


Shopbox