Logo soestnu.nl

ChristenUnie kiest inclusief

Dinsdagavond 13 maart jl. vond er op de grens van Baarn en Soest een bijeenkomst plaats die in het teken stond van “de inclusieve samenleving”. Het doel van deze goed bezochte bijeenkomst (meer dan 70 aanwezigen) was om van gedachten te wisselen over de vraag hoe we met elkaar een samenleving kunnen vormen waarin iedereen gewaardeerd wordt, er bij hoort en een rol heeft.

De avond werd afgetrapt door Joel Voordewind, tweede kamerlid voor de ChristenUnie (CU). Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het land, maar ook uit Den Haag ging hij in op een aantal concrete dilemma’s. Los van de inzet van de landelijke politiek, werd het belang van een lokale vertaling van zorg nog eens onderstreept. Ook werd eens te meer duidelijk dat niet alleen de overheid een rol heeft als we echt een inclusieve maatschappij willen zijn, maar dat wij als inwoners van Soest/Baarn dar zelf ook een rol in hebben.

Na de pauze was het de beurt aan de twee lijsttrekkers en wethouder van de CU in Soest en Baarn, te weten Harrie Dijkhuizen, Roy Bruins en André van Roshum. Ieder van hen leidde een interactieve workshop met als thema’s ‘zorg voor jeugd’, ‘kwetsbare groepen / leefbare wijken’ en ‘waardig ouder worden’. Eigen ervaringen en vragen van de aanwezigen stonden daarbij centraal, waarbij de kandidaat raadsleden ook hele concrete tips mee kregen voor bijvoorbeeld het starten van een hospice in Baarn. Ook werden er complimenten uitgedeeld voor de wijze waarop de zorg voor de jeugd in samenwerking met de scholen in Baarn wordt vormgegeven.

Al met al een inspirerende avond, die de aanwezigen concrete ideeën hebben opgeleverd om zelf bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Of dat nu is in een rol als raadslid of als inwoner van Soest/ Baarn.

Meer berichten


Shopbox