De padden worden op een veilige plek uitgezet. (Foto: Jelger Herder)
De padden worden op een veilige plek uitgezet. (Foto: Jelger Herder)

Paddenwerkgroep Soest zoekt redders

De IVN Paddenwerkgroep Soest is op zoek naar vrijwilligers. Door een paar weken één of meer avonden te helpen kunnen er honderden padden gered worden.

SOEST - Van februari tot eind april, afhankelijk van de temperatuur en neerslag, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken van hun droge winterslaapplaats naar poel of sloot om te paren en eieren af te zetten. Tijdens deze paddentrek worden duizenden dieren doodgereden doordat verkeerswegen de route van winter- naar zomerverblijf vaak doorsnijden. De pad, net ontwaakt, is met de lage temperatuur nog erg langzaam. De kans dat het dier de overkant levend bereikt is daardoor klein. Uit onderzoek blijkt dat tien auto's per uur al een slachting kunnen veroorzaken. Door op strategische punten de padden over de weg te zetten worden veel padden gered.

Sinds 2011 helpt de IVN Paddenwerkgroep Soest de padden een handje. In 2017 zijn door de werkgroep Soest meer dan 1200 padden overgezet. Vrijwilligers zijn hard nodig om de padden te redden van een vroegtijdige dood. Padden zijn nuttige dieren. Ze hebben hun plaats in de voedselketen. Ze eten veel insecten en vormen zo b.v. een milieuvriendelijke garantie voor een zomer zonder al te veel muggen.

De paddentrek vindt plaats in de avonduren, in een periode van enige weken. Meestal zijn er vier piekdagen, dan gaan honderden padden aan de wandel. De aantallen worden bijgehouden op tellijsten die landelijk worden verwerkt door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). De resultaten zijn te zien op www.padden.nu. Met deze gegevens krijgt men beter inzicht in het gedrag van de padden en hun aantal. Op genoemde site heeft de Paddenwerkgroep Soest een eigen plek. Op www.ivn-eemland.nl staat meer info.

De Paddenwerkgroep is actief op de Wieksloterweg en Insingerstraat. In de Wieksloterweg zijn sinds kort faunapassages maar deze zijn nog niet voldoende geflankeerd door opstakels om de dieren ook daadwerkelijk naar deze tunnels onder de weg te dirigeren. Hulp blijft dus nodig.