Column Marian Nekkers - Kruis: 'Verkiezingen'

Woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad in Soest. Of het al leeft onder de bevolking weet ik niet, maar de gemeenteraadsleden zelf zijn al flink in beweging.

'We streven', zo valt te lezen op de website van de gemeente, 'naar samenwerking tussen ondernemers en overheid. En de burgers mogen daarover hun stem uitbrengen'. Ondernemers zijn ook burgers dus die stemmen een beetje in hun eigen belang. Burgers stemmen ook in hun eigen belang: geen bomenkap, wel bomenkap, geen rondweg, wel een rondweg en vul maar in. En de gemeenteraadsleden hebben ook een eigen belang. Bevalt je partij niet of komen ze niet tegemoet aan jouw belang dan starten we zelf een partij. We hebben al 29 raadsleden, die verdeeld zijn over elf fracties. Daar kunnen nog wel een paar fracties bij.

Dus, wat let me. Ik stort me in de politiek met een nieuwe partij. 'Mijn Belangen Eerst' partij (M.B.E.). Ik stel voor om de Soester Knol als logo te nemen voor de nieuw op te richten partij. De aanhangers van de partij dragen als symbool een duidelijk herkenbare vilten knol op hun hoofd waar zij ook mee op de pasfoto willen staan. De nieuw te werven leden moeten dus wel helemaal achter de knol staan, want anders wordt het niks. Zij moeten als het ware, net zoals de kerk van het Vliegend Spaghetti Monster het vergiet uitdragen, bereid zijn om de knol uit te dragen als symbool van vrijheid om voor hun eigen mening uit te komen.

Dus er wordt nogal wat gevraagd van de nieuw te werven leden. Eigenlijk kan je spreken van een natuurlijke proces om leden te werven. Als men niet bereidt is om de Knol te accepteren als symbool, dan valt men automatisch af. Geen ellenlange interviews en geloofsbrieven overhandigen, maar trouw zweren aan de Knol. Een tipje van de sluier wil ik wel oplichten over hoe het beleid er gaat uit zien van M.B.E. Gezelligheid en het belang van onze Soesters staat voorop. De partij is dan ook voornemens om de fractie vergaderingen van de M.B.E. in het teken te laten staan van gezelligheid. Er zullen dan ook royale hoeveelheden Soester Knollen gegeten worden en weggespoeld met witte wijn. We hebben als nieuw op te richten partij natuurlijk overal een mening over en die laten we luid en duidelijk horen, want wie niet gehoord wordt telt niet mee. In eerste instantie zijn we er voor de gewone Soester burger. Knoop dat in uw oren!
Om aan leden en aan geschikte kandidaten te komen gaan we dus de komende tijd ons oor te luisteren leggen bij Soesters die hart voor de zaak hebben met ook een eigen belang. Want dat is behoorlijk belangrijk. Voorlopig zijn het nog hersenspinsels van een paar mensen die ik mag verwoorden. Maar we hebben al een idee wie de lijstduwer mag zijn. Net zoals de SGP zijn we opzoek naar een winnaar van 'Heel Holland bakt'. Die komt dan op de 50e plaats te staan om zo onze partij omhoog te duwen. Nu nog 49 kandidaatsleden vinden!