Logo soestnu.nl


Column Marian Nekkers - Kruis: 'Ophokplicht'

Als het goed is heeft half Soest de griepprik al gehad. Tenminste als je het gekuch hoort. De huisartsen hebben hun best gedaan met aanschrijven en advertenties. Mocht je, ondanks de prik toch de griep krijgen, neem dan een paracetamolletje, drink veel en ga onder de wol.
Onze gevederde vrienden zijn solidair met ons want volgens de krant is ook het vogelgriepseizoen aangebroken. En die kunnen niet onder de wol. Als vogels ziek zijn worden ze meteen afgemaakt. Pffffff.
Pluimveehoudende bedrijven in Nederland krijgen een ophokplicht opgelegd door de overheid. Binnenhouden die hap. De buitenkip moet naar binnen. Nu moet dat binnenhouden van de buitenkip met een korrel zout genomen worden, want de buitenkip heeft dan wel een ruimte waar zij, de kip dus, als ze naar boven kijkt, wat lucht kan waarnemen, maar kijkt zij vooruit dan kijkt ze in de kippenkont van haar voorganger. Dat is een ander soort lucht.

De buitenkip is een uitvinding van de 'pluimveehouderijvereniging', dan kan de pluimveeboer de eieren verkopen als scharrelei, of vrije uitloopei. Daar wordt meer voor betaald door de consumenten dan voor eieren die gelegd zijn door kippen die binnengehouden worden in (te) kleine hokjes.

Trieste zaak voor de eierhandel. Maar eigenlijk vooral triest voor de kippen. Kippen zijn namelijk intelligente dieren, dat weet ik uit eigen ervaring. Wij hebben jarenlang kippen gehad en die beesten herkennen de mensen. Ze verstoppen zich als er een vreemdeling de tuin in komt en komen weer tevoorschijn als we weer onder ons zijn. Ze zijn zo gehecht aan ons dat ze tijdens de zomerse BBQ uit de hand stukjes kippenvlees eten. Lief toch?
Tijdens een spoedvergadering van de vakbond Pluimveehouders, de voorzitter heet Hennie de Haan (ik jok niet), kwam een van de deelnemers met het onderstaande voorstel. "Voorzitter, ik en mijn vrouw hebben het volgende bedacht voor onze kippen die niet ziek zijn en toch binnengehouden moeten worden. Zo kunnen we de eierdozen voor uitloopeieren weer gebruiken. De prijs van een binnenei is veel lager dan het ei van het uitloopei. Dus wij hebben we koppen bij elkaar gestoken en bedacht dat we een kippenfeest gaan houden. Voor de kippen natuurlijk, want die verdienen in deze barre tijden alle aandacht en liefdevolle verzorging. We huren een paar grote feesttenten. Een paar statafels erbij, zonder kleed. Op die tafels strooien we dan wat een goede kwaliteit kippenvoer. De kippen erin. Kippen blij, wij blij want de kippen zijn hiermee weer uitloopkippen geworden. De eierdozen kunnen weer gebruikt worden en we verhogen het uitloopei met 1 cent, daar gaat niemand over mopperen want in tijd van schaarste betaalt men dat graag. De vrouw heeft het allemaal berekend en iedereen wordt er wijzer van. Wij, de consumenten, de andere pluimveehouders, de bond voor pluimveehouders, de buren in de omgeving, onze burgermeester, de plattelandsvrouwen, onze overheid, de feesttentenverhuurbedrijven. Dank voor uw aandacht, mijnheer de voorzitter."
En o ja, bijna vergeten. Onze kippen vinden het ook leuk.

Meer berichten
Shopbox