Logo soestnu.nl


Samen dementievriendelijk in Soest en Baarn

SOEST/SOESTERBERG - In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Door toenemende vergrijzing neemt dit aantal de komende decennia flink toe. De gemeente Baarn en Soest bundelen hun krachten en werken samen met lokale organisaties en Alzheimer Nederland om een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren te realiseren. De beide gemeenten werken vanuit een werkgroep aan het vergroten van bewustwording rondom dementie.
Op de ziekte dementie ligt nog steeds een groot taboe. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is dit taboe te verminderen. Nog teveel en te vaak wordt er in stilte geleden. De grootste uitdaging is dat mensen met dementie mee blijven doen in de samenleving. Daarvoor moeten we de schroom weghalen; schroom die mensen belet uit te komen voor deze ziekte en de schroom die mensen in winkels, achter balies of op straat hebben om mensen met dementie als volwaardige medemensen te benaderen.
Wethouder Marcel Adriani: "Dementie gaat ons allemaal aan. Er is een gezamenlijke inspanning nodig om het taboe te doorbreken. We willen dat onze samenleving liefdevol, menselijk en met begrip met mensen met dementie omgaat."
Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan de sterk groeiende groep mensen met dementie. In de week van 17 tot en met 23 september zijn er diverse activiteiten in Soest en Baarn. We vragen dan aandacht voor de impact van deze ziekte en wat het betekent om een dementievriendelijke samenleving te zijn. De eerste stap is in aanloop naar de actieweek al gezet. Medewerkers burgercontact van de gemeente Baarn en de gemeente Soest hebben de training 'Goed omgaan met dementie' gevolgd. Daarom wordt aan beide gemeenten de sticker 'Dementievriendelijke Gemeente' uitgereikt door Alzheimer Nederland afdeling Amersfoort. In Soest gebeurt de uitreiking op Wereld Alzheimer Dag, op donderdag 21 september.
Meer weten over de activiteiten in de week 17 tot en met 23 september? Of wilt u weten waar u terecht kunt met vragen over dementie? Bezoek dan www.baarn.nl en www.soest.nl, of bezoek informatiepagina's zoals www.samendementievriendelijk.nl, of www.ketenzorgdementiebaarn-soest.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox