Logo soestnu.nl


Foto: Hans van Oosterhoudt

Groot onderhoud aan Soesterbergsestraat


SOEST - Om de provinciale wegen in een goede conditie te houden, voert de provincie Utrecht jaarlijks groot asfaltonderhoud uit. De wegvakken die hiervoor in aanmerking komen worden tussen half augustus en half november onder handen genomen. Dit jaar gaat het om ruim acht kilometer asfalt, verspreid over de hele provincie. De werkzaamheden worden zodanig gepland, dat ze veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving. De werkzaamheden per wegvak worden meestal gedurende enkele avonden/nachten uitgevoerd en/of in een weekend. Het groot onderhoud van dit jaar betreft onder meer de Soesterbergsestraat in Soest.
De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel 'wringend' verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.
Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Het kan daarbij gaan om de hoofdrijbaan, de parallelweg of het fietspad. Soms moet ook een deel van de onderliggende constructie vervangen worden. Het werk bestaat meestal uit het wegfrezen van asfalt en het opnieuw asfalteren. De werkzaamheden per wegvak zijn meestal binnen een week uitgevoerd.
Bij de onderhoudswerkzaamheden streeft de provincie ernaar om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo kort en beperkt mogelijk te laten zijn. Om die reden worden de werkzaamheden vaak 's avonds, 's nachts en in de weekenden uitgevoerd. Er is dan minder verkeer op de weg en de aannemer kan sneller en veiliger werken.

Reageer als eerste
Meer berichten