Logo soestnu.nl


Deel 1, korte serie over zomertuinen: 'Geniet van je tuin en heb geduld'

SOESTDIJK - De tuin van Jos en Harm Jan Luth ligt aan de hoek van de Biltseweg en de Koningsweg. Via een oprijlaan met mooie beuken, een oude hoofdweg naar Utrecht, komt de bezoeker bij het huis Eycken-dal. En daar ligt dan de heemtuin. De definitie daarvan is: 'een heemtuin, heembos of heempark is een kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld om het inheemse, wilde flora en fauna te laten zien'. Het begrip is geïntroduceerd door Jac. P. Thijsse (1865-1945), de man van de mooie albums. Hij stimuleert het planten van bomen als meidoorn, sleedoorn, vuilboom, hazelnoot,Gelderse roos en dergelijke.

Klopt dit voor deze tuin? "Ja", zegt Jos, "aan de oostkant van het huis lopen de schapen in de wei en daarnaast ligt een door de gemeente Soest aangewezen stiltegebied met twee poelen waar bijzondere diersoorten en planten voorkomen. Dit alles bestrijkt circa 15.000 vierkante meter op het terrein van Eycken-dal."

Hoe is deze tuin ontstaan?
Harm Jan legt uit: "Dit gebouw met tuin hoorde bij het paleis en was nogal verwaarloosd qua onderhoud. Ook is er brand in de woning geweest. Toen wij het kochten hebben we adviezen en hulp gekregen van de gemeente Soest en de provincie Utrecht (Erfgoed Utrecht) om een goede invulling aan dit grote stuk grond te geven. Er zijn rijen met Nederlandse loofbomen geplant om onze tuin af te schermen van de drukke Biltseweg en er is een stuk grond, voormalig weiland, afgegraven en verzand om de poelen ruimte geven. Daar is nu een eigen vegetatie en er huizen kikkers, padden en ijsvogels. Voor de ijsvogels heb ik een steile wand met nestgaten gemaakt."
Dichter bij het woonhuis zien we bloemen, zoals bij boerderijen, een kas en een echte boomgaard met hooggroeiende appels. Daar vinden we ook enkele bijenkasten. Zo op het oog denk je dat dit grote erf met tuin niet te onderhouden is door één echtpaar, maar beiden zeggen dat er nu zóveel evenwicht in deze heemtuin is, dat je ook afwachtend moet zijn om te kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Jos: "We krijgen veel bezoekers, zoals vandaag, uit het hele land, omdat we lid zijn van de Nederlandse Tuinstichting en die verbazen zich vaak over het vrije karakter van een heemtuin."


Wat zijn jullie favorieten?
"Nou, voor Jos is dat de Lathyrus, het snelgroeiende zomerbloempje, en voor mij is dat de walnoot.", zegt Harm Jan. "De walnoot is een stoere boom met een flinke opbrengst in de herfst."

Eén advies wil Harm Jan Luth iedereen graag welgemeend meegeven: "Geniet van je tuin en heb geduld."

Tekst: Peter Nekkers
Foto: Fotokruis

Reageer als eerste
Meer berichten