april 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland vaardigt wetgeving uit om meer vrouwen in meer zakelijke functies te krijgen

Grote bedrijven moeten vanaf januari meer vrouwen aannemen voor hun leiderschap. De Senaat keurde een wetsvoorstel goed om een ​​quotum te handhaven voor het aantal vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. Het werd in februari door de Tweede Kamer Tweet Camera aangenomen zonder steun van de VVD-partij van premier Mark Rutte. Dinsdag sloten VVD-coalitiepartners CDA en D66, evenals oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en PvdD, zich aan in de Eerste Kamer ter ondersteuning van de stap.

Beursgenoteerde bedrijven zouden binnenkort een toezichtcomité van een derde van de leden moeten hebben, en mannen moeten minstens een derde van de leden zijn. Het doel voor de komende jaren is om voor elke man die vertrekt één vrouw aan te stellen totdat de toewijzing is afgerond.

Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten doelen stellen om de genderverhouding van het bedrijf in evenwicht te brengen. Ze moeten jaarlijks updates over dit onderwerp rapporteren. Het gaat om zo’n vijfduizend bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

In de vertrekkende kabinetswet stond dat “het nodig is het bedrijfsleven vooruit te helpen om echt aan diversiteit te werken” en “af te stappen van de oude canonieke cultuur die we nu kennen”. Het is een goede zaak dat vrouwen gelijke kansen krijgen, en het huidige coalitiekabinet heeft gezegd dat bovenstaande diversiteit zorgt voor een betere bedrijfsvoering. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Over de noodzaak van dergelijke wetgeving wordt al jaren gediscussieerd.

Het jaarlijkse Dutch Woman Board Schedule onthulde onlangs meer dan tweederde van de tientallen bedrijven die in het Nederlands zijn genoteerd Ik heb het quotum van een derde vrouwen al gehaald. Vooral kleine fondsen moeten nog steeds vrouwen inhuren om anderen te vangen

READ  Nederlandse activisten verliezen de zaak van etnisch profileren en beloven in beroep te gaan

Na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd en beide bepalingen vervallen na acht jaar. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2022 de interim-ministers Sander Decker (Juridische Defensie) en Ingrid von Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in werking treden.