Netbeheer Nederland, De Nederlandse Vereniging van Landelijke en Regionale Stroomnetbeheerders heeft de congestiekaart voor de hoogspannings- en middenspanningsfase geactualiseerd, waardoor het gebruik van grootschalige wind- en zonne-energiecentrales in elk deel van Nederland wordt beperkt. .

“De netcapaciteit is al sterk uitgebreid door de aanleg van meer transmissielijnen en transformatorstations… Omdat zonneparken echter sneller worden gebouwd dan de netbeheerders ontwikkelen, is het niet snel genoeg”, zei de vereniging in een stelling.

Netflix Nederland benadrukte dat de gekleurde gebieden van de kaart de hoogste gridcongestie hebben. Dit betekent echter niet dat er geen netproblemen zullen zijn in gebieden waar geen kleur is en dat projectontwikkelaars van duurzame energie in die gebieden geen onmiddellijke beschikbaarheidsgarantie van het net mogen verwachten.

“Netbeheerders doen een dringend beroep op het toekomstige kabinet om de doorlooptijd van vergunningen te bespoedigen en duidelijke keuzes te maken welke partijen voorrang moeten krijgen en waar”, aldus de vakbond. Plannen op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Nederlandse Transmissienetbeheerder (TSO) Denet Een onlangs gemaakt Interactieve online kaart Toont plaatsen in het meest overbelaste land met elektriciteit. Denet merkte op dat de kaart elk kwartaal zou worden bijgewerkt en dat er veranderingen zouden optreden als er extra capaciteit beschikbaar zou komen als gevolg van infrastructuuruitbreiding of als een station zijn maximale capaciteit zou bereiken vanwege nieuwe vraag naar netaansluitingen.

READ  Fieten Olie bereikt het 50e station van Nederland

In november 2020 hebben Netbeheer Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie Ondertekend door Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Holland Solar Eerste contract In een poging om de druk op het netwerk te verminderen om te zorgen voor snelle en goedkope fase-aansluiting van grootschalige zonne-energiecentrales.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en zal niet opnieuw worden gebruikt. Als je met ons wilt samenwerken en een deel van onze inhoud wilt hergebruiken, neem dan contact op met: [email protected].