februari 22, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland plant ’s werelds grootste onshore wind-naar-waterstof project

Nederland plant ’s werelds grootste onshore wind-naar-waterstof project

De Nederlandse overheid heeft een locatie in de Noordzee geselecteerd voor wat naar zij hoopt ’s werelds grootste offshore wind-naar-waterstofproductielocatie zal worden met ongeveer 500 MW aan waterstofelektrolysecapaciteit.

Met een plan om in 2031 operationeel te zijn, zal de waterstof-uit-zee-windfaciliteit gebruik maken van een reeds gepland offshore windpark in Den Noorden van de Wadenylanden (ten noorden van de Waddeneilanden).

Naast een offshore windpark dat al gepland is voor het gebied, hoopt de Nederlandse regering dat een bestaande aardgasleiding kan worden aangepast om waterstof van zee naar land te transporteren.

De Nederlandse regering verwacht met name dat dit het eerste project is dat wordt aangesloten op een maritiem transportnetwerk voor waterstof dat is gepland door het Nederlandse energiebedrijf Gasunie.

De verwachting is dat dit jaar specificaties voor het netwerk worden opgesteld, inclusief de mate waarin de aardgasinfrastructuur in de Noordzee kan worden omgebouwd voor gebruik met waterstof.

“We zijn een wereldleider in dit programma” zei Rob Jetton, minister van Klimaat- en Energiebeleid. “Dit is een grote stap boven de doelstelling van het klimaatakkoord van 4 GW elektriciteit in 2030.

“We hebben de regio al aangewezen als voorkeurslocatie zodat de productie snel op gang kan komen en we de sector duidelijkheid geven waar ze hun investeringsplannen kunnen maken.

“Ik ben erg blij met de steun die we krijgen van gemeenten. De provincie en gemeenten zetten vol in op een groene economie waarin duurzame energieproductie centraal staat.

Veel geplande en voorgestelde productiefaciliteiten voor groene waterstof zijn gericht op koppeling met wind- of zonne-energieprojecten op land, of op het transporteren van offshore-productie naar de oceaan. Het potentieel voor het aansluiten van onshore waterstofproductiefaciliteiten is de laatste tijd echter gegroeid.

READ  Bespreek de Schengenvisumfacilitatie voor Nederland en de Malediven

Uit specifieke waarde In plaats van de duurdere energie om waterstof te produceren, gemakkelijke toegang tot zeewater voor gebruik in elektrolyse en goedkoop transport van waterstof.

De Nederlandse overheid ontwikkelt een kleine offshore wind-naar-waterstof pilot met een elektrolysecapaciteit van tussen de 50 MW en 100 MW.