juni 22, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland op weg naar CO2-neutralisatie

Als een van de meest duurzame steden en een algemeen verantwoordelijk land ligt Nederland op schema om het gebruik van kolenstroom in 2030 uit te faseren. Wereldwijde gegevens. Verwacht wordt dat het land zijn kolengestookte elektriciteitscapaciteit tegen 2025 zal verminderen tot 3,18 GW, voordat de bron volledig is geëlimineerd.

Betrouwbare en hernieuwbare energiebronnen

Toonaangevend data- en analysebedrijf benadrukte deze informatie in een Verslag doen van, Die de effecten laat zien van de decarbonisatiestrategie van de Nederlandse overheid op het belasten van steenkoolbronnen.

Het verbod van de Nederlandse regering op kolengestookte elektriciteitsopwekking zet haar inspanningen voort om de uitstoot van broeikasgassen tegen eind 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, zegt hij. Rohit Ravetkar, vermogensanalist van wereldwijde gegevens. De door de regering aangekondigde minimale koolstofprijsbasis zal het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking aanmoedigen. Door hogere boetes op te leggen aan uitstoters van broeikasgassen, zal het koolstofprijsplatform in toenemende mate hernieuwbare energiebronnen accepteren. De bodemprijs voor koolstof werd in 2013 in het VK ingevoerd en heeft geleid tot een aanzienlijke groei voor de sector hernieuwbare energie. In Nederland wordt een vergelijkbaar resultaat verwacht.

Het laatste rapport van Global Data toont de trends van de Nederlandse energiemarkt, aangezien de Nederlandse elektriciteitsmarkt tot 2030 vooruitblikt op het accepteren van toename van hernieuwbare energie. Uit gegevens blijkt specifiek dat de productie van thermische energie de komende jaren zal afnemen, met een marktaandeel van 70,4% in 2020.

De noodzaak om over te schakelen naar kolencentrales is een vereiste van het staatsverbod [alternative] Brandstoffen zoals duurzame bio-energie. Eigenaars van kolencentrales moeten aanzienlijke bedragen uitgeven om hun centrales te verplaatsen om over te schakelen op bio-energie. Hierdoor zal de biologische beschikbaarheid toenemen van 1,21 GW in 2020 naar 3,11 GW in 2030, zegt Rawatkar.

READ  EXPO 2022 Floriade presenteert Thaise producten in Almere, Nederland

Hij voegde eraan toe: ‘In het afgelopen decennium heeft de Nederlandse overheid het gebruik van elektriciteit aangemoedigd om kolencentrales in het land te bouwen. Een handvol kolencentrales heeft in 2015 meer dan $ 3 miljard uitgegeven om deze centrales te bouwen. Nu zijn nutsbedrijven ontevreden over de compensatie van de Nederlandse overheid voor het stilleggen van kolencentrales, omdat dit grote gevolgen zou hebben voor hun winst.

Het is de bedoeling om het gebruik van kernenergie drie jaar na de vervaldatum voor decarbonisatie geleidelijk af te schaffen. Het land heeft momenteel een kernreactor met een capaciteit van 482 MW Pzem energie BV En RWE AGNaar verwachting zal het in 2033 worden verwijderd.

Ravetkar zegt: ‘De snelle lozing van kolen en kernenergie – twee belangrijke bronnen van energieopwekking – zou op korte termijn de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening van het land kunnen verminderen. Om in de toekomst ononderbroken stroomopwekking voort te zetten, moet het land zijn uittredende vloot voor elektriciteitsopwekking effectief in evenwicht brengen met de juiste basislastcapaciteit. Hernieuwbare energiebronnen, met name zonne-PV en kustlucht, zullen waarschijnlijk het potentiële vacuüm vullen dat wordt gecreëerd door de uitstoot van kolen en kernenergie.

Zie het laatste nummer voor meer energie-inzichten Energie Digitaal Tijdschrift.