juni 5, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland ligt niet op schema om SDG’s te halen

Krediet: Pixabay / CC0 publiek domein

Nederland ligt niet op schema om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 te halen. In dit tempo kan geen enkel land dit bereiken. Dit is een van de resultaten van het Zesde Nationale SDG-rapport en de CBS-monitor die op 18 mei 2022 zijn uitgebracht. WOTRO maakt namens NWO deel uit van de stuurgroep van SDG-Nederland en levert een bijdrage namens kennisorganisaties. Voor SDG-rapport.


vertrouwen beweging

De SDG Barometer van Universiteiten in Nederland heeft het aantal wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan SDG’s tussen 2015 en 2020 fors zien toenemen, van ruim 3.000 naar meer dan 5.000. Kortom, er is een groeiende focus op belangrijke mondiale maatschappelijke uitdagingen in onderzoek. De maatschappelijke impact van dit onderzoek is nog niet bekend, maar universiteiten, universiteiten en NWO’s in het hbo richten zich meer op de maatschappelijke implicaties van dergelijk onderzoek. De grote mondiale uitdagingen van SDG’s worden steeds vaker vertegenwoordigd door instrumenten als de Nederlandse onderzoeksagenda en het Kennis- en Innovatieakkoord.

SDG’s in wetenschappelijk onderzoek

Voor NWO-WOTRO vormen SDG’s de rode draad voor de projecten die zij plant. Door middel van onderzoek wil WOTRO bijdragen aan oplossingen voor SDG’s, met een grote focus op de lokale perceptie van SDG’s in lage- en middeninkomenslanden.

Over het SDG-rapport

Het Zesde Nationale SDG-rapport is tot stand gekomen door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en in mindere mate het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Waterschapsverbond van de Rijksoverheid, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Industrie en Financiële instellingenBardos voor maatschappelijke organisaties, NWO-WOTRO voor kennisorganisaties, het Nationaal Jeugdforum voor jongerenorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens.


Duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen ongelijkheden tussen partnerschappen stabiliseren


Citaat: SDG’s opgehaald op 26 mei 2022 van https://phys.org/news/2022-05-netherlands-sdgs.html (2022, 25 mei) niet bereikt door Nederland

Op dit document rust copyright. Niets mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming, behalve voor enige redelijke manipulatie voor persoonlijke studie of onderzoek. Inhoud wordt alleen ter informatie verstrekt.

READ  Grote verhalen: Nederlanders zijn klein maar toch lang